Nejnovější zprávy z Církev.cz

Papež při modlitbě Anděl Páně: Učme se z Mariiných postojů

Papež František ve své promluvě při slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince vyzdvihl dva klíčové postoje Panny Marie: úžas nad Božími skutky a věrnost v prostých věcech. Zdůraznil, že je důležité vážit si Božího požehnání, projevovat vděčnost a přijímat Pánovu přítomnost skrze každodenní malá rozhodnutí.

Číst dál

FOTOGALERIE: Slavnostní mše svatá s procesím k Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

U příležitosti dnešní slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, se v 10 hodin konala slavnostní mše svatá v Týnském chrámu, na které navazovalo procesí k Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí. Hlavním celebrantem byl Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský a předseda ČBK. Přítomen byl také kardinál Dominik Duka, emeritní pražský arcibiskup.

Číst dál

Papež František vyhlásil první Světový den dětí

V závěru dnešní modlitby Anděl Páně o slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie papež František oznámil, že se v květnu 2024 bude konat první Světový den dětí.

Číst dál

Četlo – a vařilo – nás pět: Recepty sestry Vojtěchy

V polovině listopadu vydalo Karmelitánské nakladatelství kuchařku receptů sestry boromejky Vojtěchy Fialové na jídla české a hlavně italské kuchyně, na kterých si již více jak dvacet let pochutnávají obyvatelé Papežské koleje Nepomucenum v Římě. Kniha vznikla na opakované žádosti samotných spokojených strávníků a zájem o ni si již vyžádal první dotisk. Redaktoři nakladatelství přizvali ke spolupráci zástupce ekonomického i obchodního oddělení a rozhodli se, že recepty sestry Vojtěchy vyzkouší a podělí se o své dojmy.

Číst dál

Vyšel prosincový Nezbeda a Cvrček

V prosincovém výtisku Nezbedy čtenáři naleznou rozhovor se sestrou Editou Troppovou Místo setkání a krásných přátelství, povídky Tváří v tvář a Na konci světa, zamyšlení Betlémské zastavení a zajímavosti Ohromné maličkosti. Prosincový Cvrček učí malé čtenáře, že Bůh nás má rád a stará se o nás.

Číst dál

Zázemí v teple i duchovní pomoc: Arcidiecézní charita Praha během zimy posílila pomoc lidem bez domova

Arcidiecézní charita Praha během zimy výrazně posílila pomoc lidem bez domova. Nízkoprahové denní centrum je otevřeno přes celý den od 8 do 20 hodin. Je připraveno přijmout lidi i na noc, aby přečkali mrazy tzv. „na teplé židli“ a aby se tak předešlo zdravotním rizikům při venkovním nocování.

Číst dál

Jon Fosse: Uprostřed nejhorší temnoty byl Bůh nejblíže

"Literatura existuje právě proto, že je v ní mnoho věcí, které se velmi těžko vyjadřují slovy. Proč bychom psali básně, romány nebo divadelní hry, kdyby se dalo všechno říct jednoduše a přímo," říká Jon Olav Fosse, letošní laureát Nobelovy ceny, a dodává, že mezi ty skutečnosti, které se těžko vyjadřují slovy, patří i jeho křesťanská a posledních 11 let katolická víra.

Číst dál

Papež k Hnutí fokoláre: Svět potřebuje učitele pokoje

Papež František ve čtvrtek 7. prosince přivítal zástupce Hnutí fokoláre u příležitosti 80. výročí jeho založení. Svatý otec ve své promluvě připomněl okamžik, kdy zakladatelka hnutí Chiara Lubichová v neklidné době druhé světové války učinila radikální čin: zasvětila se Bohu.

Číst dál

Teologická fakulta Jihočeské univerzity má nového děkana

Akademický senát Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dne 6. 12. 2023 na svém zasedání zvolil kandidáta na funkci děkana pro období 2024–2028. Stal se jím doc. Michal Opatrný, Dr. theol., dosavadní proděkan TF JU pro vědu a rozvoj. Při hlasování byl zvolen 11 hlasy, 1 senátor/senátorka se zdržel/a hlasování. Děkana jmenuje na návrh akademického senátu fakulty rektor JU.

Číst dál

JUDr. Jan Kotous převzal stříbrnou medaili Univerzity Karlovy

Ocenění mu ve čtvrtek 30. listopadu 2023 předala rektorka Milena Králíčková. Tyto medaile uděluje Vědecká rada Univerzity Karlovy výjimečným osobnostem, které se zasloužily o věhlas své alma mater, spolupracujících fakult nebo Univerzity Karlovy samotné.

Číst dál

VIDEO: 25 let od vydání nového Katechismu katolické církve

Podívejte se na historické video ze 7. prosince 1992, ve kterém papež Jan Pavel II. oficiálně představuje věřícím nový Katechismus katolické církve.

Číst dál

Pro křesťany nastala velmi těžká doba, říká katolický kněz z Gazy

P. Gabriel Romanelli, farář z farnosti Svaté rodiny, jediného římskokatolického kostela v Gaze, poskytl 1. prosince aktuální informace o těžké situaci křesťanů v severní Gaze v souvislosti s pokračující válkou mezi Izraelem a Hamásem a hovořil o významu Gazy pro křesťanství ve Svaté zemi.

Číst dál

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

V pátek 8. prosince, oslaví církev slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Připomeňme si, čeho se tento významný církevní svátek týká.

Číst dál

Varhany pro Ostravu: zajistěte si dárkový certifikát pro své blízké do 14. prosince

Staňte se spolu se svými blízkými součástí příběhu největších ostravských varhan. Každá adopce píšťaly nás posouvá blíže k cíli – zařídit naší katedrále prvotřídní varhany.

Číst dál

Rada kardinálů se zabývala otázkou role žen v církvi a krizemi ve světě

Rada kardinálů papeže Františka se na svém zasedání tento týden ve Vatikánu shodla na potřebě naslouchat ženskému aspektu církve, zejména na místní úrovni, aby procesy reflexe a rozhodování mohly těžit z nenahraditelného přínosu žen.

Číst dál

Před 80 lety bylo založeno katolické Hnutí fokoláre

Před 80 lety, 7. prosince 1943, založila Italka Ciara Lubichová v severoitalském Tridentu katolické Hnutí fokoláre. Jejím prvotním cílem tehdy bylo pomáhat bližním a nyní se snaží o "uspořádání lidské rodiny narušené násilím, sociální nerovností a kulturní nerovnováhou". Počátky hnutí sice leží v katolické církvi, ale rozšířilo se mezi křesťany po celém světě. Hlavní hodnotou, kterou fokolaríni vyznávají, je život v lásce a přátelství napříč různými vyznáními a církvemi jako předzvěst jejich budoucí jednoty.

Číst dál

Duch Svatý je zdrojem apoštolské horlivosti, uvedl papež při audienci

Papež František při pravidelné generální audienci ve středu 6. prosince pozdravil přítomné v Aule Pavla VI. a ujistil je, že se cítí mnohem lépe, ale je unavený, když mluví příliš. Z toho důvodu katechezi věnovanou čtvrtému pilíři apoštolské horlivosti, Duchu Svatému, za něj četl asistent Státního sekretariátu.

Číst dál

"Boží architekt" Antoni Gaudí je o krok blíže blahořečení

Podle prohlášení barcelonské arcidiecéze ze 4. prosince byla kauza beatifikace Antonia Gaudího převedena z občanského sdružení na církevní, a vstoupila tak do závěrečné fáze. Znamená to, že architekt velkolepé barcelonské katedrály Sagrada Familia by mohl být brzy prohlášen za "ctihodného", což je předstupeň blahořečení, posléze svatořečení.

Číst dál

Papež daruje zlatou růži starobylé ikoně Panny Marie

Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie, 8. prosince, uctí papež František Pannu Marii zlatou růží, kterou položí k ikoně nazvané Salus Populi Romani (Spása římského lidu) uchovávané v římské bazilice Panny Marie Sněžné.

Číst dál

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc prosinec 2023

Modleme se za celosvětovou ekologickou konverzi.

Číst dál

Francie: Mladí lidé objevují kláštery

Mladí lidé ve Francii a Belgii objevují kouzlo klášterů. Z iniciativy národního úřadu pro povolání byla letos již popáté zahájena akce: “Pauza v klášteře". Umožňuje mladým lidem ve věku od 18 do 30 let strávit celý den nebo víkend v kterékoli klášterní komunitě. Pro mnohé z nich je to první zkušenost s tichem. Pro dnešní mladé lidi je důležité mít místa, kde se mohou zastavit, přečíst si Bibli nebo odhodlat se k rozhodnutí,” říká sestra Marie-Valérie Lagarrigue.

Číst dál

Na Františkových jesličkách ve Vatikánu pracuje Cinecittà a přední betlémáři

Takový betlém ve Vatikánu ještě nikdy nebyl. Letos nebude Ježíška držet Maria ani Josef, ale svatý František. Přesně tak, jak tomu bylo před 800 lety, kdy se Prosťáček z Assisi po návratu ze Svaté země rozhodl zinscenovat první vánoční jesličky v historii, řekl pro Vatikánský rozhlas Enrico Berssan, který má na starosti přípravu vánoční scény na Svatopetrském náměstí.

Číst dál

Mezinárodní eucharistický kongres v Ekvádoru 2024

Od 8. do 15. září 2024 se ve městě Quito v Ekvádoru bude konat 53. mezinárodní eucharistický kongres, na který dorazí tisícovky věřících z celého světa. Přinášíme český překlad "základního textu" pro tento kongres.

Číst dál

Biskup Tomáš Holub požehnal v Horšovském Týně rekonstruované varhany

Vzácné varhany v kostele sv. Apolináře procházely postupnou renovací od roku 2016, kdy se oprav ujala firma Varhanářství MgA. Marka Vorlíčka. V neděli 3. prosince zrekonstruovaný nástroj požehnal plzeňský biskup Tomáš Holub.

Číst dál

Jihlavský kostel sv. Ignáce bude po rekonstrukci slavnostně otevřen za účasti islandského biskupa Dávida Tencera

Jihlavský kostel sv. Ignáce z Loyoly se po dlouhých opravách střechy a průčelí otevře veřejnosti ve čtvrtek 7. prosince v 16 hodin. Pozvání na slavnostní otevření přijal islandský biskup slovenského původu Dávid Tencer, který v rámci odpoledního programu odslouží bohoslužbu. Té se zúčastní i generální vikář brněnské diecéze P. Pavel Kafka.

Číst dál

Papež František podepsal mezináboženské prohlášení o klimatu v rámci summitu COP28 v Dubaji

Papež František připojil svůj podpis k mezináboženskému prohlášení, které má upozornit na klimatické změny ohrožující velkou část světa.

Číst dál

Slavnostní otevření kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

Po více než dvou letech prací je dokončena obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích. Biskupství plzeňské zve na slavnostní otevření této přeštické dominanty, které se uskuteční v sobotu 9. prosince.

Číst dál

K opavským minoritům zavítá katovický arcibiskup Mons. Adrian Galbas

U opavských minoritů bude v den slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, v pátek 8. prosince, v kostele Svatého Ducha sloužit od 17 hodin pontifikální mši svatou katovický arcibiskup Mons. Adrian Galbas.

Číst dál

60 let koncilní konstituce o liturgii Sacrosanctum Concilium

4. prosince 1963 papež Pavel VI. vyhlásil koncilní konstituci Sacrosanctum Concilium věnovanou liturgii, první ze čtyř konstitucí, které vzešly z Druhého vatikánského koncilu. Právě od ní se odvíjela liturgická reforma, která následovala po koncilu. Konstituce Sacrosanctum Concilium ve svých hlavních liniích směřovala ke "zjednodušení" liturgie a zavedla národní jazyky.

Číst dál

Na Svatopetrském náměstí bude vystaveno přes 120 betlémů z 22 zemí světa

Třetí ročník výstavy "100 betlémů ve Vatikánu" se vrací na Svatopetrské náměstí, kde představí vánoční jesličky z 22 zemí, a oslaví tak 800 let starou tradici svatého Františka. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v pátek 8. prosince 2023 v 16 hodin. Součástí výstavy bude i betlém z České republiky.

Číst dál

Poselství papeže Františka k účastníkům klimatického summitu OSN

Papež František v sobotním poselství pro účastníky klimatického summitu OSN, který právě probíhá v Dubaji, označil ničení životního prostředí za "urážku Boha".

Číst dál

O čem pojednávala konference Svoboda vyznání ve veřejném prostoru?

V rámci letošní Červené středy, 29. listopadu 2023, se ve Vlasteneckém sále Karolina v Praze konal již 7. ročník mezinárodní konference na téma pronásledování pro víru, letos s názvem Svoboda vyznání ve veřejném prostoru. Účastníci dvou panelů se snažili odpovědět na dvě otázky: jaké místo má svoboda vyznání mezi lidskými právy a jak dostat svobodu vyznání do veřejné diskuse. Přinášíme krátké shrnutí obsahu konference.

Číst dál

Živý Betlém letos pomůže Azylovému domu ve Zlíně

Již 12. rokem dobrovolníci z Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně připravují ve vánoční době Živý Betlém. Příběh o narození Ježíše Krista, kdy jednotlivé biblické postavy ztvární ochotníci z farnosti, je už od loňského roku rovněž součástí Povánočního programu Adventního Zlína, k vidění bude na svátek sv. Štěpána, 26. prosince 2023 v 16.00 na náměstí Míru.

Číst dál

Přímé přenosy bohoslužeb od 4. do 10. prosince 2023

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.

Číst dál

Papež se modlí za oběti bombového útoku při katolické mši na Filipínách

Bombový útok během katolické mše v Marawi na jihu Filipín si dnes vyžádal čtyři mrtvé a 50 zraněných. Papež František je v modlitbách nablízku rodinám a všem lidem v postižené oblasti.

Číst dál

Zádušní mše za Karla IV. na gotickém hradě v Litoměřicích

V sobotu 2. prosince od 14 hodin sloužil v kapli litoměřického gotického hradu Mons. Martin Davídek zádušní mši svatou za císaře a českého krále Karla IV.

Číst dál

Papež při modlitbě Anděl Páně: Připravte svá srdce

Papež František dnes při modlitbě Anděl Páně zdůraznil bdělost, která neznamená život ve strachu, ale spíše láskyplné očekávání Ježíšova příchodu.

Číst dál

Papežův zdravotní stav se zlepšuje, informovalo Tiskové středisko Svatého stolce

Ředitel Tiskové kanceláře Svatého stolce Matteo Bruni dnes informoval o zlepšení stavu Svatého otce. Zítřejší modlitbu Anděl Páně pronese papež František z Domu sv. Marty.

Číst dál

Dominik kardinál Duka představí v Hradci Králové svoji bilanční knihu

Ve středu 13. prosince v 16:30 bude v královéhradeckém Novém Adalbertinu představena nová kniha emeritního pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky s titulem "Zpověď" a podnázvem "Životní pouť a vyznání kardinála Dominika Jaroslava Duky."

Číst dál

Prosinec s církevními školami v ostravsko-opavské diecézi: den otevřených dveří na BiGy i koncerty v Místku

Advent na církevních školách přináší vyrábění, koncerty i duchovní podněty. Na ostravském Biskupském gymnáziu zvou na Den otevřených dveří s adventními trhy, ZUŠ duchovní hudby v Místku má v plánu dvojici koncertů. V Hradci nad Moravicí a Opavě-Jaktaři na ZŠ sv. Ludmily zase vyrábějí adventní věnce na dobročinné účely.

Číst dál

V ostravsko-opavské diecézi začíná víkend plný hudby a poutí

První adventní víkend zve věřící na poutě ke sv. Ondřejovi, sv. Barboře a sv. Mikulášovi. Bude v něm znít duchovní hudba, modlitby na Noční pouti na Maria Hilf a v Hlavnici po opravách slavnostně otevřou kostel Nejsvětější Trojice.

Číst dál

V Praze se konala mezinárodní konference věnovaná osobnosti Josefa kardinála Berana

Pod záštitou emeritního arcibiskupa pražského Dominika kardinála Duky OP se uskutečnila ve dnech 29.–30. listopadu 2023 v sále kardinála Berana na Arcibiskupství pražském mezinárodní konference věnovaná osobnosti Josefa kardinála Berana a jeho účasti na II. vatikánském koncilu. Spolu s kardinálem Dominikem Dukou se konference účastnil také pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer.

Číst dál

Modlitby u mariánského sloupu za Boží požehnání a mír ve světě

V návaznosti na tradici modliteb, které církev a věřící konávali v dobách nebezpečí, pohrom, válek a epidemií, se 8. prosince v Olomouci uskuteční duchovní setkání s modlitbou za konec válečných konfliktů a mír ve světě a zasvěcení města Olomouce do ochrany a péče Matce Boží.

Číst dál

Nikaragujská diktatura zveřejnila nové fotografie a video vězněného biskupa Álvareze

V reakci na žádosti o důkaz, že biskup Rolando Álvarez je naživu, zveřejnilo nikaragujské ministerstvo vnitra nové snímky biskupa, který byl obviněn ze zrádcovství a odsouzen k 26 letům a čtyřem měsícům vězení.

Číst dál

Kardinál Parolin zastoupí papeže Františka na konferenci klimatu v Dubaji

Kardinál Pietro Parolin, vatikánský státní sekretář, zastoupí papeže Františka na konferenci COP28 v Dubaji. Tuto informaci dnes potvrdil ředitel Tiskové kanceláře Svatého stolce Matteo Bruni.

Číst dál

Předsedové biskupských konferencí zemí Evropy se sešli na Maltě

Ve dnech 27. až 30. listopadu se na Maltě konalo plenární zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které mělo téma “Nové kroky pro synodální církev v Evropě“. Na pozvání maltského arcibiskupa Charlese J. Scicluny se sešli předsedové biskupských konferencí zemí Evropy a diskutovali o vývoji synody, zaměřili se také na roli biskupů v synodální církvi a v nadnárodních strukturách. Českou republiku zastupoval pražský arcibiskup a předseda ČBK Mons. Jan Graubner.

Číst dál

Advent v centru Ostravy s betlémem i službou naslouchání

V neděli 3. prosince vstupují křesťané do adventní doby. V kostelích se budou žehnat adventní věnce do domácností a v katedrále Božského Spasitele se již chystá betlém s těhotnou Pannou Marií.

Číst dál

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na prosinec 2023

Svatý otec v prosincovém úmyslu Apoštolátu modlitby vyzývá zvláště k modlitbě za osoby se zdravotním postižením. Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Číst dál

V pěti státech slavili přes 130 bohoslužeb na podporu kanonizace královny Isabely

Španělská královna Isabela Kastilská, známá také jako katolická panovnice, zemřela 26. listopadu 1504. O více než pět set let později se na její památku sloužilo přes 133 mší jako poděkování za její odkaz a také na podporu její kanonizace.

Číst dál

Prof. Westerhorstmann: Papežova odpověď byla důkazem, že mu na vývoji německé církve záleží

Čtyři angažované německé katoličky nedávno vyvolaly rozruch společným dopisem papeži. Vyjádřily v něm znepokojení nad vývojem církevní politiky v Německu. Papežova odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a adresátky - poté, co se ujistili, že papež souhlasí - jeho dopis zveřejnily. Německá redakce Vatican News oslovila jednu z autorek dopisu, profesorku teologie a lékařské etiky na Františkánské univerzitě ve Steubenville (USA), Katharinu Westerhorstmann.

Číst dál

Kurzy pro lektory Božího slova proběhlé v roce 2023 a plánované v roce 2024

Od druhé poloviny září 2023 do půlky listopadu 2023 se v olomoucké arcidiecézi uskutečnily dva Kurzy čtení Božího slova v liturgii. Tento kurz v olomoucké arcidiecézi probíhá průběžně již dvacet let.

Číst dál

Adventní benefiční koncert z Klášterního Hradiska odvysílá TV Noe

Na druhou neděli adventní 10. prosince 2023 přichystala umělecká agentura Musica viva ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Klášterní Hradisko od 19.00 benefiční koncert v podání houslové virtuozky Markéty Janouškové a Cimbálové muziky. Výtěžek bude věnován spolku Vstaň a choď na zakoupení nového automobilu pro přepravu handicapovaných lidí na vozíku i zapojení do normálního života.

Číst dál

Informace k pohřbu Karla Schwarzenberga

Na arcibiskupském sekretariátu se množí dotazy ohledně možnosti zúčastnit se zádušní mše svaté za zesnulého knížete Karla Schwarzenberga v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha, 9. 12. 2023 od 12:00 hod.

Číst dál

Papež František se setkal s hráči fotbalového týmu Celtic

Ve středu se Svatý otec setkal s profesionálními fotbalisty klubu Celtic F.C., týmu založeného irskými katolickými přistěhovalci. Papež František, který je známý jako vášnivý fotbalový fanoušek, hráče povzbudil, aby byli dobrým příkladem a neztratili radost ze hry.

Číst dál

FOTOGALERIE: Červená středa napříč Českou republikou

Ve středu 29. listopadu 2023 si lidé napříč Českou republikou připomněli pronásledované pro víru. V Praze pořádala Česká biskupská konference ve spolupráci s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR při této příležitosti židovsko-křesťanskou modlitbu, průvod kolem nasvícených budov a benefiční koncert na podporu křesťanských škol v Libanonu. Připojilo se i mnoho dalších budov po celé České republice. Přinášíme fotogalerii.

Číst dál

Koncerty na prahu adventu v ostravsko-opavské diecézi

Na prahu adventu se v Karviné sešly tamní sbory, aby zazpívaly na počest slavnosti Krista Krále. Tradice tam trvá již bezmála dvacet let. Nabízíme krátké ohlédnutí a také nabídku koncertů v příštích dnech.

Číst dál

Cenu Patrimonium pro futuro získali restaurátoři fresek v domažlickém kostele

Jubilejní 10. ročník Cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro zná své vítěze. V kategorii RESTAUROVÁNÍ PAMÁTKY zvítězili restaurátoři MgA. Jiří Suchan a MgA. David Hrabálek za restaurování interiéru kostela Narození Panny Marie v Domažlicích. Cenu převzali společně s domažlickým farářem P. Miroslawem Giergou na Nové scéně Národního divadla v Praze.

Číst dál

Evropští biskupové znovu žádají o mír ve Svaté zemi a na Ukrajině

Rada biskupských konferencí Evropy (CCEE) se tento týden schází v La Vallettě na Maltě na svém výročním plenárním shromáždění. Zasedání s názvem "Nové kroky pro synodální církev v Evropě" začalo v pondělí 27. listopadu a potrvá do 30. listopadu. Předseda CCEE, vilniuský arcibiskup Gintaras Grušas, ve svém úvodním projevu potvrdil blízkost evropských biskupů všem, kteří trpí válkou na celém světě, a jejich prosbu o mír, zejména ve Svaté zemi, na Ukrajině a v Arménii.

Číst dál

Papež při audienci: Křesťané by měli společnosti přinášet radost z evangelia

Papež František při pravidelné středeční generální audienci pokračoval v katechezích o apoštolské horlivosti a zamýšlel se nad posláním křesťanů sdílet radost z evangelia. Katechezi přečetl Mons. Filippo Ciampanelli, úředník Státního sekretariátu, protože Svatý otec se stále zotavuje ze zánětu plic.

Číst dál

Prosincový modlitební úmysl papeže je věnovaný lidem s postižením

Celosvětová síť modlitby s papežem (Apoštolát modlitby) zveřejnila videoposelství Svatého otce, kterým doprovází prosincový modlitební úmysl, věnovaný lidem se zdravotním postižením. Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a podporujme programy jejich začleňování, vyzývá Svatý otec.

Číst dál