KLAS

KLAS

KLAS – KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ

Klub aktivních seniorů se ve Frýdecké farnosti schází během školního roku dvakrát v měsíci, vždy v úterý od 9 do 11 hodin na staré faře. Program je určen pro seniory ve věku od 55 let. Je zaměřen na zkvalitnění života ve starším věku. Věnuje se tématům z různých oblastí života: péče o zdraví, ochrany spotřebitelů, mezilidským vztahům, známým osobnostem, historii, kultuře, cestování apod. Setkání vedou buď lektorky, nebo pozvaní hosté, odborníci na danou tématiku. Trénuje sepaměť a motorika, tvoří se, směje a někdy i tančí vsedě.

Střídají se programy aktivizační s programy duchovními. V roce 2023 to jsou úryvky z Janova evangelia. Sdílíme komentáře biblisty k jednotlivým veršům daného úryvku, doplňující otázky a příběh vztahující se k tématu. Přemýšlíme a diskutujeme nad přesahem do osobního života a doplníme trénováním paměti k probíranému tématu i modlitbou.

Setkání jsou otevřená, rádi vás mezi sebou přivítáme a malé občerstvení pro tělo i duši nabídneme.

Ludmila Kaňoková  a  Lenka Putzlacherová

734 876 497                 736 185 701

Email: [email protected]