Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 9.12.2023 do 27.11.2024

Den Čas Místo a text
sobota
9.12.2023
06:30 Farní kostel : Za živou a + rodinu Doležílkovou, Vitulovou a za duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za + Jiřího Bryndu a za Zdeňku a Lubomíra Pěluchovy
neděle
10.12.2023
07:30 Kostel Lískovec: Za Albertinu a Augustina Vaškovy a za živou a + rodinu
08:00 Farní kostel : Za + Cecílii Kolkovou, manžela a za živou rodinu
09:00 Kostel Staré Město: Za sestry Janu a Miluši Daňkovy a + rodiče a sourozence
10:00 Farní kostel : Za + Aloise a Jiřinu Fojtíkovy, Hušťovy a za živou rodinu
18:00 Farní kostel : Za + rodiče Vítězslavu a Štěpána Žižkovy a za živou rodinu
19:00 Farní kostel
pondělí
11.12.2023
06:30 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Řepiskou a Cieleckou s poděkováním za přijatá dobra a prosbou o další ochranu Panny Marie
úterý
12.12.2023
06:30 Farní kostel : Za + rodiče, tchány, za kněze a za duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za Boží požehnání pro bratra Oldřicha, jeho rodinu a pro dceru Zdeňku
středa
13.12.2023
06:30 Farní kostel : Za pronásledované křesťany a mír ve světě a za duše v očistci i za ty, na které nikdo nepamatuje
16:30 Kostel Staré Město: Za + rodinu Fojtíkovou a Martynkovou a duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Golovou
čtvrtek
14.12.2023
06:30 Farní kostel : Za + Jana Holka a manželku
16:30 Kostel Lískovec: Za + Barboru Bařinovou a manžela
18:00 Farní kostel : Za + rodiče Vlastimilu a Miroslava Davidovy, za + manželku Miladu Davidovou a za celou živou a + rodinu
pátek
15.12.2023
06:30 Farní kostel : Na poděkování za 80 let života
15:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel : Za + Karla Papřoka, rodiče a švagra
sobota
16.12.2023
06:30 Farní kostel : Za + Miloše a Jaroslava
18:00 Farní kostel : Za + prarodiče Fritzovy, Pěluchovy a Vojtěcha Blahutu
neděle
17.12.2023
07:30 Kostel Lískovec: Za Marii Vošmíkovou, rodiče a na poděkování za živou rodinu
08:00 Farní kostel : Za + Ing. Jana Pupíka
09:00 Kostel Staré Město: Za + Zdeňku Hruškovou a manžela
10:00 Farní kostel : Za+ Ondřeje Staníka a za živou a + rodinu Staníkovou a Peterkovou
18:00 Farní kostel : Za + Miloslava Mertu, manželku Zdeňku, dceru Pavlu, za celou rodinu a za duše v očistci
19:00 Farní kostel
pondělí
18.12.2023
06:30 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + rodiče Fialovy
úterý
19.12.2023
06:30 Farní kostel : Na dobrý úmysl
18:00 Farní kostel : Za + Zdeňku Povalovou
středa
20.12.2023
06:30 Farní kostel : Za dar zdraví pro Annu Strižovou a Romana Luňáčka, za živou a + rodinu Luňáčkovou, Strižovou a Volných
16:30 Kostel Staré Město: Za + Tomáše Madaje, syna Josefa, rodiče a sourozence a duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za rodinu Mecových a za duše v očistci
čtvrtek
21.12.2023
06:30 Farní kostel : Za dar zdraví a Boží ochranu
16:30 Kostel Lískovec: Za Štefana Baláže, rodiče a za živou a + rodinu
18:00 Farní kostel : Za + bratra Leva
pátek
22.12.2023
06:30 Farní kostel : Za dar živé víry pro děti a vnoučata
15:00 Farní kostel
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Oblukovou a Firlovou
sobota
23.12.2023
06:30 Farní kostel : Za dar zdraví pro otce Františka
17:00 Kostel Staré Město: Za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
17:00 Kostel Lískovec: Za + členy rodiny Bartečkovy s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za + Jiřinu, Vláďu a Petra Velčovských a živou rodinu
neděle
24.12.2023
08:00 Farní kostel : Za + Štěpánku Tošenovskou a rodinu
10:00 Farní kostel : Za členy rodiny, kteří ještě nepoznali Pána Ježíše nebo se od něho odvrátili, aby ho o těchto Vánocích nalezli.
16:00 Bazilika minor: Za děti naší farnosti
21:00 Kostel Staré Město: Za + Blažeje a Miladu Nyklovy, dlouhodobé kostelníky ve zdejším chrámu
21:00 Kostel Lískovec: Za Anežku Pastorovou, manžela a za živou a + rodinu
22:00 Bazilika minor: Za dobrodince a celou naši farnost
pondělí
25.12.2023
07:30 Kostel Lískovec: Za rodinu Šimákovou a Bielčíkovou, za manžele Butorovy, za + Pavla a za duše v očistci
08:00 Bazilika minor: Za farníky
09:00 Kostel Staré Město: Na poděkování za dar života a zdraví s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
10:00 Bazilika minor: Za + Marii Hejčíkovou, manžela Pavla a za + děti
18:00 Bazilika minor: Za + rodiče Moravčíkovy, bratra Josefa, Emila Hlásného a za dary Ducha Svatého pro rodinu
úterý
26.12.2023
07:30 Kostel Lískovec: Za + Jiřího Mikudu, rodiče, za Štěpána Bartka a celou živou a + rodinu
08:00 Bazilika minor: Za + Štěpánku a Boříka Přikrylových a živou rodinu
09:00 Kostel Staré Město: Volná intence
10:00 Bazilika minor: Za kandidáty trvalého jáhenství, aby po vzoru sv. Štěpána milovali Ježíše Krista a svědčili o něm
18:00 Bazilika minor: Za + Ladislava Zelu
středa
27.12.2023
08:00 Bazilika minor: Za živou a + rodinu Rymlovou a Körblerovou
16:30 Kostel Staré Město: Za + Jana a Augustinu Strnadovy
18:00 Bazilika minor: Za + Martu Oblukovou
čtvrtek
28.12.2023
08:00 Bazilika minor: Za + bratra Leva, jeho + rodiče a živou rodinu
16:30 Kostel Lískovec: Za + Izidora Nykla, manželku a dceru
18:00 Bazilika minor: Za rodinu Mecových a za duše v očistci
pátek
29.12.2023
08:00 Bazilika minor: Za živou a + rodinu Osinovou, děti a vnoučata a za rodinu Carbolovou
18:00 Bazilika minor: Na poděkování za vyprošené dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
sobota
30.12.2023
08:00 Bazilika minor: Za ochranu celé naší rodiny, za uzdravení, odpuštění, obrácení, pomoc, vedení Božím Duchem. A za výbornou výchovu děti.
18:00 Bazilika minor: Za + Davida Šiguta a za živou rodinu
neděle
31.12.2023
07:30 Kostel Lískovec: Volná intence
08:00 Bazilika minor: Za + Karla Papřoka, manželku, syna a zetě
09:00 Kostel Staré Město: Volná intence
10:00 Bazilika minor: Za živou a + rodinu Dopitovou a Kopřivovou
16:00 Bazilika minor: Na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2023 a za Boží požehnání v roce 2024 pro celou naši farnost   
pondělí
1.1.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za farníky, za dobrodince našeho kostela a za Boží požehnání v roce 2024 pro celou farnost
08:00 Bazilika minor: Za farníky
10:00 Bazilika minor: Za Boží požehnání pro farnosti Frýdek a Místek
18:00 Bazilika minor: Za + rodiče Jarmilu a Čeňka Pavlíkovy, jejich rodiny, za bratra Jaroslava Švarce, za švagrovou Marii, za celou rodinu Kunertovou a Gavelovou, za + rodiče Ludmilu a Michala Tovaryšovy a jejich rodiny
úterý
2.1.2024
18:00 Bazilika minor: Za + rodiče z obou stran
středa
3.1.2024
18:00 Bazilika minor: Za dary Ducha Svatého a Boží požehnání a pokoj pro rodinu Hlásných
čtvrtek
4.1.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté
18:00 Bazilika minor: Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
5.1.2024
08:00 Bazilika minor: Za živé a + členy živého růžence
18:00 Bazilika minor: Za duše v očistci. obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
sobota
6.1.2024
08:00 Bazilika minor: Za + Marii Hoffmannovou a za živou rodinu
18:00 Bazilika minor: AID klášter
neděle
7.1.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Františka a Albertinu Glombovy, rodiče z obou stran a za duše v očistci
08:00 Bazilika minor: Za živé a + členy rodiny Juřičných a Hejčíkovy a za duše v očistci
10:00 Bazilika minor: Za + Jaroslava Štrocha a Helenu Štrochovou. Paní Helena byla dlouholetou kuchařkou na faře a vedla modlitební společenství
18:00 Bazilika minor: Na poděkování s prosbou Boží požehnání
pondělí
8.1.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Václavkovou a Lamlovou
úterý
9.1.2024
18:00 Farní kostel : Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
středa
10.1.2024
08:00 Farní kostel : Za + rodiče a prarodiče
18:00 Farní kostel : Za + Marii a Karla Křižkovy, jejich rodiče a sourozence
čtvrtek
11.1.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování za 70 let života
16:30 Kostel Lískovec: Za + Jiřinu a Josefa Kyškovy, za + rodiče z obou stran a za duše v očistci
18:00 Farní kostel : Za Michala Kantora
pátek
12.1.2024
08:00 Farní kostel : Za rodiče Zdeňku a Alfonse Osinovy a za Oldřicha Capandu
18:00 Farní kostel : Za + Marii a Františka Ivánkovy
sobota
13.1.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu
18:00 Farní kostel : Za dar zdraví a Boží ochranu
neděle
14.1.2024
07:30 Kostel Lískovec: Volná intence
10:00 Farní kostel : Za + Vladimíra Duška, manželku, syna Lubomíra a rodiče z obou stran
pondělí
15.1.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
16.1.2024
08:00 Farní kostel : S prosbou o Boží požehnání a ochranu pro rodinu Gaškovou a Dibonovou
18:00 Farní kostel : Za živou rodinu Tereškovou a Hrnčířovou
středa
17.1.2024
18:00 Farní kostel : Za + Františka Lukscheitera
čtvrtek
18.1.2024
16:30 Kostel Lískovec: Za živou a + rodinu Meistrovou
18:00 Farní kostel : Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
pátek
19.1.2024
18:00 Farní kostel : Za + Jana Sochoru, manželku a za živou rodinu
neděle
21.1.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za + Jana a Ludmilu Marenčákovy, rodiče, sourozence, zetě a za duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
pondělí
22.1.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
středa
24.1.2024
18:00 Farní kostel : Za + Alžbětu a Jaroslava Ivánkovy
čtvrtek
25.1.2024
16:30 Kostel Lískovec: Volná intence
sobota
27.1.2024
18:00 Farní kostel : Za + Marii Stodolovou a za živou rodinu
neděle
28.1.2024
07:30 Kostel Lískovec: Za Dušana Straku a za živou a + rodinu
08:00 Farní kostel : Za + rodiče a sourozence z obou stran a za duše v očistci
pondělí
29.1.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Reichenbachovou a Kufovou
úterý
30.1.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Křístkovou a Mokrošovou
čtvrtek
1.2.2024
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
2.2.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
18:00 Farní kostel : Za + Jindřicha Kostku a rodiče
sobota
3.2.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci. obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
18:00 Farní kostel : AID klášter
pondělí
5.2.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za vnuka Davida, sestru a rodiče
úterý
6.2.2024
08:00 Farní kostel : Za + Jana a Ludmilu Marenčákovy, Jiřího Sobka, Martu Sobkovou, rodinu Owczarzyovou, Šebestovou a Sobkovou a za duše v očistci 
18:00 Farní kostel : Za + Ondreja a Katarínu a za živou rodinu
čtvrtek
8.2.2024
18:00 Farní kostel : Za + Milana Pavelka
pátek
9.2.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Rymlovou a Körblerovou
sobota
10.2.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu
pondělí
12.2.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Josefa Michalčáka a rodinu
úterý
13.2.2024
08:00 Farní kostel : Za + Marii a Josefa Červenkovy a jejich + dceru Ivanu Mališovou
18:00 Farní kostel : Za + Otýlii a Františka Petrovy a jejich rodinu
pátek
16.2.2024
08:00 Farní kostel : Za rodinu Piskořovou a Lančovou
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Golasovských a Sitkovou
sobota
17.2.2024
18:00 Farní kostel : Za + Oldřicha a Amálii Pindurovy a za živou rodinu
neděle
18.2.2024
08:00 Farní kostel : Za + rodiče, rodinu Benešovou, Pyszkovou a za duše v očistci
pondělí
19.2.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Lubomíra a Otílii Mikeskovy
úterý
20.2.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Hrtúsovou, Brixovou, Kociánovou a Tkáčovou
sobota
24.2.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
18:00 Farní kostel : Za + rodiče a prarodiče z obou stran
neděle
25.2.2024
10:00 Farní kostel : Za + Ondřeje Staníka, za živou a + rodinu Staníkovou a Peterkovou 
pondělí
26.2.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Oblukovou a Firlovou
úterý
27.2.2024
18:00 Farní kostel : Za + Barbaru a Rudolfa Šebestovy
pátek
1.3.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
18:00 Farní kostel : Za + Bedřicha a Amálii Střížovy, za + manžela Tóthovy a švagra Františka
sobota
2.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + Zuzanu Lalíkovou, bratra a jeho manželku
18:00 Farní kostel : AID klášter
neděle
3.3.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci. obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
10:00 Farní kostel : Za + otce a za živou a + rodinu a za duše v očistci
pondělí
4.3.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
5.3.2024
18:00 Farní kostel : Za + Terezii Papřokovou, manžela, syna a zetě
čtvrtek
7.3.2024
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
8.3.2024
08:00 Farní kostel : Za Antonína a Anežku Válovy, Marii a Pavla Osinovy a za Stanislava Carbola
18:00 Farní kostel : prosba za odpuštění - 24 hodin pro Pána
sobota
9.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + Margitu a + Františku
18:00 Farní kostel : Za + Pavla a Marii Hurajovy a za živou rodinu
neděle
10.3.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování a za dary Ducha Svatého a přijaté milosti pro celou rodinu
10:00 Farní kostel : Za + Martu Mintělovou, manžela a rodiče z obou stran
pondělí
11.3.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
12.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + Ludmilu a Karla Mondříkovy a jejich živou a + rodinu
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Václavkovou a Lamlovou
středa
13.3.2024
18:00 Farní kostel : Na poděkování za 55 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
čtvrtek
14.3.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu z obou stran
18:00 Farní kostel : Za + Annu a Adolfa Kotáskovy
neděle
17.3.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Křístkovou a Mokrošovou
10:00 Farní kostel : Za + Katarínu Petrovou a celou rodinu
pondělí
18.3.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
19.3.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Kolářovou a Kupkovou
středa
20.3.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování
čtvrtek
21.3.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Bambuškovou
sobota
23.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + Petra Hromadu
neděle
24.3.2024
08:00 Farní kostel : Za + Karla Polocha a jeho živou rodinu
10:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Duškovou
pondělí
25.3.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
26.3.2024
18:00 Farní kostel : Za + Jana Hujíka
čtvrtek
28.3.2024
08:00 Farní kostel : NENÍ MŠE SVATÁ
18:00 Farní kostel : Za nová kněžská a řeholní povolání
pátek
29.3.2024
08:00 Farní kostel : NENÍ MŠE SVATÁ
15:00 Farní kostel : VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY
sobota
30.3.2024
08:00 Farní kostel : NENÍ MŠE SVATÁ
20:00 Farní kostel : Nebrat intenci
neděle
31.3.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Kolářovou
10:00 Farní kostel : Za + syna Ladislava, manžela a za živou a + rodinu Bartošovou
pondělí
1.4.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : MŠE SVATÁ NEBUDE
úterý
2.4.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Kormaníkovou
středa
3.4.2024
08:00 Farní kostel : Za dar zdraví a Boží požehnání pro manžele Lalíkovy
čtvrtek
4.4.2024
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
5.4.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
18:00 Farní kostel : Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnáni do dalších let
sobota
6.4.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci. obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
18:00 Farní kostel : AID klášter
neděle
7.4.2024
08:00 Farní kostel : Za + Aloise a Marii a jejich + rodiče z obou stran
10:00 Farní kostel : Za + matku a sestru a za šťastnou hodinu smrti
pondělí
8.4.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Emu Hromadovou
úterý
9.4.2024
18:00 Farní kostel : Za + rodiče a prarodiče z obou stran
středa
10.4.2024
18:00 Farní kostel : Za + Marii a Jana Kotáskovy a za Josefa Piše
neděle
14.4.2024
08:00 Farní kostel : Za + Marii a Františka Pavelkovy
10:00 Farní kostel : Za + Romana Kolka a živou rodinu
pondělí
15.4.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
středa
17.4.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Odrobiňákovou
pátek
19.4.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu
neděle
21.4.2024
08:00 Farní kostel : Za + Boženu a Josefa Dybovy s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu
10:00 Farní kostel : Za + Zdeňka Mecu a + rodiče a za živou rodinu
18:00 Farní kostel : Za + syna Davida Šiguta a živou rodinu
pondělí
22.4.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
23.4.2024
18:00 Farní kostel : za + Jaroslava a Marii Pohludkovy a jejich + rodiče
čtvrtek
25.4.2024
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Šimíkovou
pátek
26.4.2024
18:00 Farní kostel : Za + Ladislava Skřižalu, sourozence a rodiče z obou stran
neděle
28.4.2024
10:00 Farní kostel : Za Aloise a Františku Růžičkovy
pondělí
29.4.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
30.4.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy rodiny Šulekovy
18:00 Farní kostel : Na poděkování s prosbou o Boží požehnání do dalších let
čtvrtek
2.5.2024
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
3.5.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
sobota
4.5.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci. obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
18:00 Farní kostel : Za děti a vnoučata
neděle
5.5.2024
08:00 Farní kostel : Za + Františka Herota a rodiče
18:00 Farní kostel : Za dar zdraví a Boží ochranu
pondělí
6.5.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
pátek
10.5.2024
18:00 Farní kostel : Za + rodinu Andělovou, Vajdovou a Skřižalovou
sobota
11.5.2024
08:00 Farní kostel : Za + Jenovéfu Kovalovou
18:00 Farní kostel : Za + Rudolfa Kulhánka, rodiče z obou stran a za živou rodinu
neděle
12.5.2024
08:00 Farní kostel : Za + Václava Kotáska
18:00 Farní kostel : Za uzdravení vnuka a za dar zdraví pro celou rodinu
pondělí
13.5.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
středa
15.5.2024
08:00 Farní kostel : Za obrácení hříšníků a za duše v očistci
čtvrtek
16.5.2024
08:00 Farní kostel : Za + Rudolfa a Martu Hlostovy a jejich živou a + rodinu
pátek
17.5.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Osinovou, děti a vnoučata a za rodinu Carbolovou
18:00 Farní kostel : Za + Marii a Ladislava Ivánkovy
sobota
18.5.2024
18:00 Farní kostel : Svatodušní vigílie - nebrat intenci
neděle
19.5.2024
08:00 Farní kostel : Za + rodiče, rodinu Benešovou, Pyszkovou a za duše v očistci
10:00 Farní kostel : Za + syna Jakuba a jeho živou rodinu
pondělí
20.5.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Petra Hromadu
úterý
21.5.2024
08:00 Farní kostel : Za komunitu redemptoristů ve Frýdku
středa
22.5.2024
08:00 Farní kostel : Za + P. Antonína Bernáčka a za + členy rodiny
čtvrtek
23.5.2024
18:00 Farní kostel : Za + Josefa Tesarčíka, rodiče a sestru
sobota
25.5.2024
08:00 Farní kostel : Na poděkování za 56 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:00 Farní kostel : Za + Marii Stodolovou a rodinu
neděle
26.5.2024
08:00 Farní kostel : za + Anežku a Františka Kaňokovy s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu
10:00 Farní kostel : 1. svaté přijímání
pondělí
27.5.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
18:00 Farní kostel : Za + Františka Janečku, jeho manželku, syna a sestru
úterý
28.5.2024
08:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu
pátek
31.5.2024
18:00 Farní kostel : Ke cti Neposkvrněného srdce Panny Marie za živé a + obyvatelé města Frýdku-Místku, za posvěcení města a za duše v očistci
sobota
1.6.2024
08:00 Farní kostel : Za duše v očistci. obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
18:00 Farní kostel : AID klášter
neděle
2.6.2024
10:00 areál baziliky: Poutní mše svatá v areálu baziliky?
pondělí
3.6.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
čtvrtek
6.6.2024
18:00 Farní kostel : Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
pátek
7.6.2024
08:00 Farní kostel : Za živé a + členy živého růžence
18:00 Farní kostel : Noc kostelů
sobota
8.6.2024
08:00 Farní kostel : Za bratra Miroslava s rodinou a dceru s rodinou
18:00 Farní kostel : Za + Emila Hlásného, rodiče Moravčíkovy, bratra Josefa a Boží požehnání pro rodinu
neděle
9.6.2024
08:00 Farní kostel : Za + maminku k 20. výročí úmrtí a za živou a + rodinu 
18:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Ambrožovou
pondělí
10.6.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
čtvrtek
13.6.2024
18:00 Farní kostel : Za Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
pátek
14.6.2024
08:00 Farní kostel : Za pronásledované křesťany a mír ve světě
neděle
16.6.2024
08:00 Farní kostel : Za + Teodora Kolka, manželku a rodiče z obou stran
10:00 Farní kostel : Za živou a + rodinu Palovských a Bittalovou
pondělí
17.6.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
čtvrtek
20.6.2024
18:00 Farní kostel : Za + Terezii a Jana Kotáskovy
pátek
21.6.2024
18:00 Farní kostel : Za + Boženu Krkoškovou, manžela Františka, rodiče a zemřelého Rudolfa Vyviala
neděle
23.6.2024
08:00 Farní kostel : Za manžela Jana Beneše, rodinu Szkanderovou, Pyszkovou a za duše v očistci
10:00 Farní kostel : AID Klášter
18:00 Farní kostel : nebude Farní den
pondělí
24.6.2024
08:00 Farní kostel : Za farníky
úterý
25.6.2024
08:00 Farní kostel : Za dar zdraví a Boží požehnání pro manžele Lalíkovy
čtvrtek
27.6.2024
08:00 Farní kostel : AID Klášter
sobota
29.6.2024
08:00 Farní kostel : Za + Petra Hromadu
neděle
30.6.2024
08:00 Farní kostel : Za + Jana Rajnocha a rodiče
10:00 Farní kostel : Za + Lubomíra Duška a rodiče
středa
27.11.2024
18:00 Farní kostel : za pronásledované pro víru