Farní evangelizační buňky

Farní evangelizační buňky

Farní evangelizační buňky (FEB)

Farní evangelizační buňka je otevřeným společenstvím lidí o 6-12 členech různého věku, zaměstnání, zájmů apod., kteří se scházejí např. v domácnosti někoho ze členů či na staré faře. Setkání buňky probíhá každý týden a trvá přibližně 90 minut. Skládá se z těchto částí:

  1. Zpěv a chvála – (asi 15 min)
  2. Sdílení se – co tento týden pro mě Ježíš učinil nebo co já jsem učinil pro něho?  (asi 15-20 min)
  3. Vyučování pastýře – (15-20 min) katecheze faráře je nahraná na nějakém přenosném nosiči a poslouchají ji všechny buňky ve farnosti. Pro každého je k dispozici také text této katecheze, do kterého si může dělat své poznámky.
  4. Čas prohloubení a sdílení nad vyslechnutou katechezí – (asi 15 min)
  5. Informace – sdělení, jaké jsou ve farnosti akce, potřeby,… (asi 5 min)
  6. Modlitba přímluv – za lidi, kteří potřebují naši modlitbu a které neseme v srdci (asi 10 min)
  7. Modlitba nad bratrem/sestrou v buňce, který o modlitbu žádá na konkrétní úmysl (10 min)

Setkání je zakončeno modlitbou.

V naší farnosti jsou v současné době 4 farních evangelizačních buněk, které prožívají svá setkání podle stejných zásad, nicméně, každá svým jedinečným způsobem. Buňky se scházejí takto:

FEB 2:

v úterky v 19 hodin na staré faře 
kontakt: Jaroslava Štěpánková   775 049 756

 

FEB 3:

v úterky v 19 hodin na staré faře
kontakt: Adéla Kotásková    732 855 607

 

FEB 4:

ve středy v 18.15 hodin na staré faře
kontakt: Iva Kulhánková   

 

FEB 5:

v pondělky v 16 hodin na staré faře
kontakt:  Markéta Petrová  605 009 646

 

Více informací o systému farních evangelizačních buněk v ČR najdete na oficiálních internetových stránkách http://www.evangelizacnibunky.cz/