Misijní klubko

Misijní klubko

Misijní klubko

Je to už 11 rok, co jsme se s dětmi naší farnosti připojili ke snahám Papežského misijního díla dětí a založili Misijní klubko. Každý rok se zapojujeme do oslav Misijní neděle a to jednak  samotným průběhem mše svaté a poté prodejem výrobků, které děti s pomocí maminek vyrábějí. S podporou farníků, kteří nám darují upečené dobroty k prodeji, se nám daří každý rok v postním období uskutečnit "Misijní koláč". Všechny vybrané finanční prostředky z těchto akcí putují na projekty Papežských misijních děl - Děti pomáhají dětem.

 V misijním klubku se děti seznamují s životem svých vrstevníků na různých kontinentech a poznávají, že třeba návštěva školy, není tak úplná samozřejmost. Nezapomínáme na modlitbu, která je vždy na začátku našeho setkání, i hry a tvoření. Ke konci školního roku se zúčastňujeme každoroční Misijní pouti, podle vzdálenosti, ve které části republiky se pořádá. Podporu máme nejen v  kněžích naší farnosti, ale také nás navštívili národní ředitelé PMD, bývalý  P. Jiří Šlégr i současný trvalý jáhen Mgr.Leoš Halbrštát.

Scházíme se jednou za měsíc v sobotu dopoledne na staré faře od 9.00-11.00h. 

za Misijní klubko dětí č. 55

Ludmila  Pavlíková

kontakt: tel. 605 307 952, l.i.d.k.a@seznam. cz