Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 4. 12. do 10. 12. 2023

PONDĚLÍ 4. 12. 2023 PONDĚLÍ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Farní kostel Za farníky
18:00 Kaple - Zámek AID klášter
ÚTERÝ 5. 12. 2023 ÚTERÝ 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Farní kostel Za + Zdeňku Luňáčkovou, manžela, syna Zdenka, snachu Dagmar, za Radka a Jozefa Strižovy a Emílii Volnou a manžela
18:00 Farní kostel Za + Mirka, Michaela, Ladu a Jana a za duše v očistci
STŘEDA 6. 12. 2023 STŘEDA 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Farní kostel Za rodinu Mecových a za duše v očistci
16:30 Kostel Staré Město Za dar zdraví a potřebné milosti
18:00 Farní kostel Za + Gejzu Slaninu a manželku Olgu
ČTVRTEK 7. 12. 2023 PAMÁTKA SV. AMBROŽE, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
06:30 Farní kostel Za nová kněžská a řeholní povolání
16:30 Kostel Lískovec Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté
18:00 Farní kostel Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
PÁTEK 8. 12. 2023 SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
08:00 Bazilika minor Za uzdravení z tinnitu
18:00 Bazilika minor Za + Jana Kobielusze
SOBOTA 9. 12. 2023 SOBOTA 1. ADVENTNÍHO TÝDNE
06:30 Farní kostel Za živou a + rodinu Doležílkovou, Vitulovou a za duše v očistci
18:00 Farní kostel Za + Jiřího Bryndu a za Zdeňku a Lubomíra Pěluchovy
NEDĚLE 10. 12. 2023 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
07:30 Kostel Lískovec Za Albertinu a Augustina Vaškovy a za živou a + rodinu
08:00 Farní kostel Za + Cecílii Kolkovou, manžela a za živou rodinu
09:00 Kostel Staré Město Za sestry Janu a Miluši Daňkovy a + rodiče a sourozence
10:00 Farní kostel Za + Aloise a Jiřinu Fojtíkovy, Hušťovy a za živou rodinu
18:00 Farní kostel Za + rodiče Vítězslavu a Štěpána Žižkovy a za živou rodinu

OHLÁŠKY 3. 12. 2023

Neděle 3. 12. 2023

Po večerní mši svaté adorace ve farním kostele.

Pondělí 4. 12. 2023

Začínají roráty, ranní mše svatá v 6.30 hodin ve farním kostele. Zpovídá se od 6.30 hodin.

Po ranní mši svaté úklid farního kostela. Děkujeme za pomoc.

V 18.00 hodin mše svatá v kapli sv. Barbory na frýdeckém zámku. Ve farním kostele večerní mše svatá nebude.

Středa 6. 12. 2023

V 18.00 hodin zveme všechny děti na mši svatou a oslavu sv. Mikuláše.

Čtvrtek 7. 12. 2023

Po večerní mši sv. ve farním kostele bude probíhat služba přímluvné modlitby. Bližší informace k přímluvné modlitbě jsou na vývěskách.

Pátek 8. 12. 2023

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. Roráty tento den nebudou.

Dnes adorace nebude.

V 16.30 hodin na staré faře setkání ministrantů.

Sobota 9. 12. 2023

Po večerní mši svaté od 19.00 hodin zveme ke společné modlitbě svatého růžence do farního kostela.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.  

VOX ORGANUM, spolek pro varhanní a duchovní hudbu srdečně zve na Adventní koncert dnes v 15.00 hodin do kostela sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku. Vystoupí pěvecký sbor Ondrášek z Nového Jičína pod vedením Josefa Zajíčka.

Srdečně zveme všechny mladé dospělé ve věku 25 – 39 let na adventní obnovu ve dnech 8.- 10.12. na Orlím hnízdě, kterou povede o. Peter Slobodník CSsR. Více informací na nástěnce.

V neděli 10. prosince při mši svaté v 10.00 hodin budeme děkovat za působení sester Vincentek v naší farnosti.

V sobotu 16. prosince zveme všechny děti na adventní den. Na akci je nutné se přihlásit na webových stránkách farnosti. Bližší informace na vývěsce.