Společenství chlapů

Společenství chlapů

Společenství chlapů (o názvu přemýšlíme) – jsme společenství, základem kterého je čtení a zamyšlení se nad zvoleným textem Písma svatého, vzájemné sdílení. Uvědomujeme si, že svět, ve kterém všichni žijeme, nenabízí pokoj, jednotu, dobro, povzbuzení, … Proto se snažíme zastavit, ztišit a naslouchat našemu Mistru a Pánu Ježíši Kristu. On dává odpočinout, povzbuzuje a ukazuje cestu, která vede za ním, nabízí řešení každému, kdo mu naslouchá. Poznáváme, že Ježíš Kristus nás má rád takové, jací jsme – s chybami, nedostatky i vrtochy.

V následující společné modlitbě odevzdáváme Bohu naše starosti, radosti, pády i prohry, zkrátka to, co je v nás, co nás převyšuje. Učíme se Bohu také děkovat a chválit ho za vše, co od něho máme, co dostáváme. Nejednou zakoušíme Jeho blízkost: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18, 20). Proto s důvěrou předkládáme Bohu prosby za naše manželky, děti, také za farnost, kněze, životní povolání, uzdravení, dar víry, …

Jsme chlapi, potřebujeme také probrat běžné věci všedního dne (práce, zábava, názory na dění kolem nás, rodina, bydlení, zahrada, …), ujistit se a povzbudit, zda jdeme správnou cestou.

Jsme malé společenství, proto mezi sebe rádi přijmeme chlapy, kteří mají chuť a odvahu se během cca 90 minut setkání ztišit, naslouchat, sdílet, podělit se o své zkušenosti, prožívat blízkost našeho Pána Ježíše Krista. Scházíme se 2x v měsíci (po 2 týdnech) ve čtvrtek od 19:00 na staré faře.

Kontakt:

Pavel Hrtús 737 380 598 [email protected]

Ondrej Štupák 775 977 080 [email protected]