Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 9.12.2023 do 9.1.2024

sobota 09.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za živou a + rodinu Doležílkovou, Vitulovou a za duše v očistci (sobota 1. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
sobota 09.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + Jiřího Bryndu a za Zdeňku a Lubomíra Pěluchovy (sobota 1. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 10.12.2023 v 08:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + Cecílii Kolkovou, manžela a za živou rodinu (2. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 10.12.2023 v 10:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + Aloise a Jiřinu Fojtíkovy, Hušťovy a za živou rodinu (2. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 10.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + rodiče Vítězslavu a Štěpána Žižkovy a za živou rodinu (2. NEDĚLE ADVENTNÍ)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pondělí 11.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za farníky (pondělí 2. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pondělí 11.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za živou a + rodinu Řepiskou a Cieleckou s poděkováním za přijatá dobra a prosbou o další ochranu Panny Marie (pondělí 2. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
úterý 12.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + rodiče, tchány, za kněze a za duše v očistci (úterý 2. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
úterý 12.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za Boží požehnání pro bratra Oldřicha, jeho rodinu a pro dceru Zdeňku (úterý 2. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
středa 13.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za pronásledované křesťany a mír ve světě a za duše v očistci i za ty, na které nikdo nepamatuje (sv. Lucie, panny a mučednice)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
středa 13.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za živou a + rodinu Golovou (sv. Lucie, panny a mučednice)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
čtvrtek 14.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + Jana Holka a manželku (sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
čtvrtek 14.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + rodiče Vlastimilu a Miroslava Davidovy, za + manželku Miladu Davidovou a za celou živou a + rodinu (sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pátek 15.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Na poděkování za 80 let života (pátek 2. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pátek 15.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + Karla Papřoka, rodiče a švagra (pátek 2. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
sobota 16.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + Miloše a Jaroslava (sobota 2. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
sobota 16.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + prarodiče Fritzovy, Pěluchovy a Vojtěcha Blahutu (sobota 2. adventního týdne)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 17.12.2023 v 08:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + Ing. Jana Pupíka (3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete))
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 17.12.2023 v 10:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za+ Ondřeje Staníka a za živou a + rodinu Staníkovou a Peterkovou (3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete))
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 17.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + Miloslava Mertu, manželku Zdeňku, dceru Pavlu, za celou rodinu a za duše v očistci (3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete))
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pondělí 18.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za farníky (18. prosince)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pondělí 18.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + rodiče Fialovy (18. prosince)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
úterý 19.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Na dobrý úmysl (19. prosince)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
úterý 19.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + Zdeňku Povalovou (19. prosince)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
středa 20.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za dar zdraví pro Annu Strižovou a Romana Luňáčka, za živou a + rodinu Luňáčkovou, Strižovou a Volných (20. prosince)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
středa 20.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za rodinu Mecových a za duše v očistci (20. prosince)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
čtvrtek 21.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za dar zdraví a Boží ochranu (sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
čtvrtek 21.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + bratra Leva (sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pátek 22.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za dar živé víry pro děti a vnoučata (22. prosince)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pátek 22.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za živou a + rodinu Oblukovou a Firlovou (22. prosince)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
sobota 23.12.2023 v 06:30 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za dar zdraví pro otce Františka (23. prosince)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
sobota 23.12.2023 v 18:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + Jiřinu, Vláďu a Petra Velčovských a živou rodinu (23. prosince)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 24.12.2023 v 08:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za + Štěpánku Tošenovskou a rodinu (Štědrý den)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 24.12.2023 v 10:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za členy rodiny, kteří ještě nepoznali Pána Ježíše nebo se od něho odvrátili, aby ho o těchto Vánocích nalezli. (Štědrý den)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 24.12.2023 v 16:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za děti naší farnosti (Štědrý den)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 24.12.2023 v 22:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za dobrodince a celou naši farnost (Štědrý den)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pondělí 25.12.2023 v 08:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za farníky (Narození Páně)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pondělí 25.12.2023 v 10:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za + Marii Hejčíkovou, manžela Pavla a za + děti (Narození Páně)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pondělí 25.12.2023 v 18:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za + rodiče Moravčíkovy, bratra Josefa, Emila Hlásného a za dary Ducha Svatého pro rodinu (Narození Páně)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
úterý 26.12.2023 v 08:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za + Štěpánku a Boříka Přikrylových a živou rodinu (sv. Štěpána, prvomučedníka)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
úterý 26.12.2023 v 10:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za kandidáty trvalého jáhenství, aby po vzoru sv. Štěpána milovali Ježíše Krista a svědčili o něm (sv. Štěpána, prvomučedníka)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
úterý 26.12.2023 v 18:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za + Ladislava Zelu (sv. Štěpána, prvomučedníka)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
středa 27.12.2023 v 08:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za živou a + rodinu Rymlovou a Körblerovou (sv. Jana, apoštola a evangelisty)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
středa 27.12.2023 v 18:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za + Martu Oblukovou (sv. Jana, apoštola a evangelisty)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
čtvrtek 28.12.2023 v 08:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za + bratra Leva, jeho + rodiče a živou rodinu (sv. Mláďátek, mučedníků)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
čtvrtek 28.12.2023 v 18:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za rodinu Mecových a za duše v očistci (sv. Mláďátek, mučedníků)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pátek 29.12.2023 v 08:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za živou a + rodinu Osinovou, děti a vnoučata a za rodinu Carbolovou (sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pátek 29.12.2023 v 18:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Na poděkování za vyprošené dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu (sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
sobota 30.12.2023 v 08:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za ochranu celé naší rodiny, za uzdravení, odpuštění, obrácení, pomoc, vedení Božím Duchem. A za výbornou výchovu děti. (sobota oktávu Narození Páně)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
sobota 30.12.2023 v 18:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za + Davida Šiguta a za živou rodinu (sobota oktávu Narození Páně)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 31.12.2023 v 08:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za + Karla Papřoka, manželku, syna a zetě (Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 31.12.2023 v 10:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za živou a + rodinu Dopitovou a Kopřivovou (Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 31.12.2023 v 16:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2023 a za Boží požehnání v roce 2024 pro celou naši farnost    (Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pondělí 01.01.2024 v 08:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za farníky (Matky Boží Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
čtvrtek 04.01.2024 v 18:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za nenarozené děti a za ochranu lidského života (čtvrtek 1. týdne po Narození Páně)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pátek 05.01.2024 v 08:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie Za živé a + členy živého růžence (pátek 1. týdne po Narození Páně (1. pátek v měsíci))
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
sobota 06.01.2024 v 18:00 - Bazilika Navštívení Panny Marie AID klášter (Zjevení Páně)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pondělí 08.01.2024 v 08:00 - Farní kostel sv. Jana Křtitele Za farníky (pondělí 1. týdne v mezidobí)
1. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se