Schola Venimus

Schola Venimus

SCHOLA VENIMUS

Schola Venimus je společenství mladých lidí z frýdecké farnosti, které baví hudba a zpěv. Zpěvem a hudbou sloužíme nejen v naší farnosti, ale i mimo ni. Jednou za měsíc doprovázíme nedělní bohoslužbu, v obdobích léta a podzimu doprovázíme svatební obřady. Tradicí se už také stalo, že se každým rokem o Velikonocích podílíme na farním plese Hrozenbál a o několik týdnů později také na Noci kostelů.  
V minulosti jsme spolupracovali s redemptoristy na lidových misiích a duchovních obnovách (mše svaté, zhudebněná křížová cesta - P. Andrzej Wodka CSsR), doprovázeli jsme různá setkání a akce pro mládež (Dny důvěry - Taize, BISCUP), poutě rodin i poutě Rádia Proglas a TV Noe, účastnili jsme se také soutěžního festivalu Hradní tóny v Brumově či soutěží schol.

Naše počátky se datují někdy od roku 1998, kdy jsme spolu s otcem Mirosławem Jeselem, tehdejším frýdeckým kaplanem, začali nacvičovat písně na bohoslužby. Taktovku nad námi převzal Pavel Baroš. Ten nás vedl až do doby, kdy se s rodinou přestěhoval do Pardubického kraje. Původně jsme si říkali „Barošovci“. Název Venimus vznikl v roce 2005 před konáním celosvětového setkání mládeže s papežem v německém Kolíně nad Rýnem. Tehdy jsme pořádali koncerty na podporu mladých putujících do Kolína nad Rýnem. Hymna tohoto setkání byla „Venimus adorare eum“, v překladu „Přišli jsme se mu poklonit“ – odtud Venimus. Většina členů se tehdy setkání zúčastnila.

V průběhu let se u nás vystřídalo mnoho členů, někteří odešli kvůli studiu, někteří se přestěhovali, někteří založili rodiny, jádro ale vždy zůstalo.

Momentálně je nás asi kolem 15 členů, většinou se scházíme v 10 lidech. Nástrojově jsou u nás zastoupeny kytara, baskytara, klávesy, housle, flétny, cajon a různé doprovodné perkuse. Zkoušíme v pátky od 18 h na staré faře a stále jsme otevření příchodu nových zpěváků a hudebníků.

V dohledné době se těšíme na doprovázení mše svaté v rámci diecézního setkání mládeže (BISCUP), které se uskuteční na počátku dubna v naší farnosti.

Pavel Hrtús

Kontakty:

Pavel Hrtús

Tel: 777 608 591

email: [email protected]

Petr Hrtús

Tel: 739 447 370

email: [email protected]