K začátku kalendářního roku a konci vánočního období již nedomyslitelně patří Tříkrálová sbírka. Stejně tak tomu bude i v prvních čtrnácti dnech roku 2024. Do ulic opět vyjdou charitní tříkráloví koledníci roznášející novoroční požehnání, což je hlavním smyslem této krásné tradice – rozdávat radost a požehnání.

Pokud se jedná o finanční rozměr sbírky, tak mimo klasické koledování budeme mít stejně jako loni umístěny na některých místech statické pokladničky a zůstává možnost bezhotovostně přispět konkrétní Charitě, ať již prostřednictvím on-line kasičky na webových stránkách trikralovasbirka.cz, nebo použitím VS dané Charity. Všechny informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích Charity Frýdek-Místek, stejně jako zasílány také vám do farností.

Jak chceme získané finanční prostředky použít? Tříkrálovou komisí máme schváleny záměry na využití získaných finančních prostředků, a pro rok 2024 to bude pokračování obměny vozového parku v terénních službách pro lepší dojezdy k našim klientům, dále zajištění projektu Doučování v sociálně slabých rodinách a také nutné opravy a zkvalitnění prostředí v našich pobytových zařízeních, stejně jako podpora zahájení Denního stacionáře v Paskově.

Prosíme Vás tedy o Vaše zapojení do Tříkrálové sbírky, o Vaše požehnání na cestu pro malé i velké koledníky a sdílení informací o sbírce a možnostech zapojení se do ní. Společně vytváříme krásnou tradici, která spočívá v šíření dobrého slova dům od domu. Zájemci o koledování se stále mohou hlásit u svých místních koordinátorů, nebo koordinátorky Silvie Vojkovské - [email protected], 733 741 564.

 

Mgr. Martin Hořínek, MBA
ředitel Charity Frýdek-Místek

www.charitaFM-cz