Kalendář akcí a událostí farnosti

Prosinec 2023

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1pátek 34. týdne v mezidobí
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za živé a + členy živého růžence

 • 15:00 Adorace
  Adorace
  • 15:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za živou a + rodinu Dopitovou a Kopřivovou

2sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za duše v očistci, obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  AID klášter

31. neděle adventní / sbírka na potřeby farnosti
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za Bohuslavu Pětrošovou, manžela, rodiče a za živou a + rodinu

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  K nedožitým narozeninám manžela Viléma a za spásu duší jemu blízkých

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:45
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za + Viléma Kocycha a živou a + rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za živé a zemřelé členy rodiny Pešatovy s prosbou o uzdravení všech vztahů

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Věduši Novákovou a za + rodinu Prchalovou

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

4pondělí 1. adventního týdne
5úterý 1. adventního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Zdeňku Luňáčkovou, manžela, syna Zdenka, snachu Dagmar, za Radka a Jozefa Strižovy a Emílii Volnou a manžela

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Mirka, Michaela, Ladu a Jana a za duše v očistci

6středa 1. adventního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za rodinu Mecových a za duše v očistci

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za dar zdraví a potřebné milosti

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Gejzu Slaninu a manželku Olgu

7sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za nová kněžská a řeholní povolání

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za nenarozené děti a za ochranu lidského života

8Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
9sobota 1. adventního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za živou a + rodinu Doležílkovou, Vitulovou a za duše v očistci

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Jiřího Bryndu a za Zdeňku a Lubomíra Pěluchovy

102. NEDĚLE ADVENTNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za Albertinu a Augustina Vaškovy a za živou a + rodinu

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Cecílii Kolkovou, manžela a za živou rodinu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:45
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za sestry Janu a Miluši Daňkovy a + rodiče a sourozence

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Aloise a Jiřinu Fojtíkovy, Hušťovy a za živou rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + rodiče Vítězslavu a Štěpána Žižkovy a za živou rodinu

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

11pondělí 2. adventního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za farníky

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za živou a + rodinu Řepiskou a Cieleckou s poděkováním za přijatá dobra a prosbou o další ochranu Panny Marie

12úterý 2. adventního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + rodiče, tchány, za kněze a za duše v očistci

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za Boží požehnání pro bratra Oldřicha, jeho rodinu a pro dceru Zdeňku

13sv. Lucie, panny a mučednice
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za pronásledované křesťany a mír ve světě a za duše v očistci i za ty, na které nikdo nepamatuje

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za + rodinu Fojtíkovou a Martynkovou a duše v očistci

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za živou a + rodinu Golovou

14sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Jana Holka a manželku

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za + Barboru Bařinovou a manžela

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + rodiče Vlastimilu a Miroslava Davidovy, za + manželku Miladu Davidovou a za celou živou a + rodinu

15pátek 2. adventního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Na poděkování za 80 let života

 • 15:00 Adorace
  Adorace
  • 15:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Karla Papřoka, rodiče a švagra

16sobota 2. adventního týdne
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Miloše a Jaroslava

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + prarodiče Fritzovy, Pěluchovy a Vojtěcha Blahutu

173. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za Marii Vošmíkovou, rodiče a na poděkování za živou rodinu

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Ing. Jana Pupíka

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:45
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za + Zdeňku Hruškovou a manžela

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za+ Ondřeje Staníka a za živou a + rodinu Staníkovou a Peterkovou

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Miloslava Mertu, manželku Zdeňku, dceru Pavlu, za celou rodinu a za duše v očistci

 • 19:00 Adorace
  Adorace
  • 19:00 - 20:00
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

1818. prosince
1919. prosince
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Na dobrý úmysl

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Zdeňku Povalovou

2020. prosince
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za dar zdraví pro Annu Strižovou a Romana Luňáčka, za živou a + rodinu Luňáčkovou, Strižovou a Volných

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za + Tomáše Madaje, syna Josefa, rodiče a sourozence a duše v očistci

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za rodinu Mecových a za duše v očistci

2121. prosince
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za dar zdraví a Boží ochranu

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za Štefana Baláže, rodiče a za živou a + rodinu

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + bratra Leva

2222. prosince
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za dar živé víry pro děti a vnoučata

 • 15:00 Adorace
  Adorace
  • 15:00 - 17:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za živou a + rodinu Oblukovou a Firlovou

2323. prosince
 • 06:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 06:30 - 07:10
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za dar zdraví pro otce Františka

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 17:45
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za + členy rodiny Bartečkovy s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu a za duše v očistci

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Jiřinu, Vláďu a Petra Velčovských a živou rodinu

244. NEDĚLE ADVENTNÍ, Štědrý den
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za + Štěpánku Tošenovskou a rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Farní kostel sv. Jana Křtitele
  • Označení: Farní kostel (Frýdek-Místek)

  Za členy rodiny, kteří ještě nepoznali Pána Ježíše nebo se od něho odvrátili, aby ho o těchto Vánocích nalezli.

 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 16:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za děti naší farnosti

 • 21:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 21:00 - 21:45
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za + Blažeje a Miladu Nyklovy, dlouhodobé kostelníky ve zdejším chrámu

 • 21:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 21:00 - 21:45
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za Anežku Pastorovou, manžela a za živou a + rodinu

 • 22:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 22:00 - 22:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za dobrodince a celou naši farnost

25Narození Páně
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za rodinu Šimákovou a Bielčíkovou, za manžele Butorovy, za + Pavla a za duše v očistci

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za farníky

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:45
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Na poděkování za dar života a zdraví s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Marii Hejčíkovou, manžela Pavla a za + děti

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + rodiče Moravčíkovy, bratra Josefa, Emila Hlásného a za dary Ducha Svatého pro rodinu

26sv. Štěpána, prvomučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za + Jiřího Mikudu, rodiče, za Štěpána Bartka a celou živou a + rodinu

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Štěpánku a Boříka Přikrylových a živou rodinu

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:45
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Volná intence

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za kandidáty trvalého jáhenství, aby po vzoru sv. Štěpána milovali Ježíše Krista a svědčili o něm

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Ladislava Zelu

27sv. Jana, apoštola a evangelisty
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za živou a + rodinu Rymlovou a Körblerovou

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Za + Jana a Augustinu Strnadovy

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Martu Oblukovou

28sv. Mláďátek, mučedníků
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + bratra Leva, jeho + rodiče a živou rodinu

 • 16:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:30 - 17:10
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Za + Izidora Nykla, manželku a dceru

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za rodinu Mecových a za duše v očistci

29sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za živou a + rodinu Osinovou, děti a vnoučata a za rodinu Carbolovou

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Na poděkování za vyprošené dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu

30sobota oktávu Narození Páně
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:40
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za ochranu celé naší rodiny, za uzdravení, odpuštění, obrácení, pomoc, vedení Božím Duchem a za výbornou výchovu děti

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 18:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Davida Šiguta a za živou rodinu

31Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:15
  • Filiální kostel sv. Šimona a Judy
  • Označení: Kostel Lískovec (Lískovec)

  Volná intence

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 08:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za + Karla Papřoka, manželku, syna a zetě

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 09:45
  • Filiální kostel sv. Josefa, dělníka
  • Označení: Kostel Staré Město (Staré Město)

  Volná intence

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 10:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Za živou a + rodinu Dopitovou a Kopřivovou

 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 16:45
  • Bazilika Navštívení Panny Marie
  • Označení: Bazilika minor (Frýdek)

  Na poděkování za přijatá dobrodiní v roce 2023 a za Boží požehnání v roce 2024 pro celou naši farnost