Přihláška do výuky náboženství 2022/2023

Rozvrh VN 2022 232Od 6. června do 11. září je možno přihlašovat děti do výuky náboženství ve Frýdku ve školním roce 2022/23. Přihlašování bude probíhat pouze elektronicky. Děti navštěvující ZŠ Lískovec a Staré Město se budou přihlašovat ve škole.

Odkaz na přihlášku