Přípravy na svátost manželství

Od 5. září bude zahájen 3. cyklus přípravy na svátost manželství. Setkání proběhnou vždy v pondělí od 18.00 hodin na staré faře (Frýdek, Farní 1).

Termíny:

    5. 9.  P. František Boldy - Svátost manželství ve světle církevního práva a Božího slova

  12. 9.  manželé Bučkovi - Život s Bohem a komunikace v manželství

  19. 9.  P. Jozef Novák - Duchovní a svátostný život v manželství

  26. 9.  P. Peter Kvetan - Liturgie svátosti manželství

  3. 10.  manželé Čajánkovi/Böhmovi - Manželství v dnešní době

10. 10.  manželé Vidlákovi - Manželství a rodina dnes

17. 10.  manželé Šnerchovi - S čím vcházím do manželství