Přípravy na svátost manželství

Od 25. dubna probíhá 2. cyklus přípravy na svátost manželství. Setkání proběhnou vždy v pondělí od 18.00 hodin na staré faře (Frýdek, Farní 1).

Termíny:

2. cyklus:

25. 4.  manželé Bučkovi - Život s Bohem a komunikace v manželství

  2. 5.  P. Jozef Novák - Duchovní a svátostný život v manželství

  9. 5.  P. František Boldy - Svátost manželství ve světle církevního práva a Božího slova 

16. 5.  P. Peter Kvetan - Liturgie svátosti manželství

23. 5.  manželé Čajánkovi/Böhmovi - Manželství v dnešní době

30. 5.  manželé Vidlákovi - Manželství a rodina dnes

  6. 6. manželé Šnerchovi - S čím vcházím do manželství