Scholička

SCHOLIČKA OVEČKY – hledáme nové ovečky i beránky

Moji milí spolufarníci,

ráda bych vám touto cestou v krátkosti přiblížila činnost jednoho ze společenství dětí, které ve farnosti funguje už řadu let, a představila vám tak Scholičku Ovečky.

Naši skupinku navštěvují holčičky i kluci předškolního a školního věku. Scházíme se zejména proto, abychom se připravili zpěvem doprovázet mši svatou, přičemž naše schůzky trvají hodinu a půl, od 16.30 do 18.00 h, a konají se jednou týdně vždy ve čtvrtek na staré faře. Na schůzkách zpíváme nejen známé písničky, které mnozí určitě dobře umíte a sami si je občas rádi zanotujete, ale věnujeme se i nácviku písní nových. Při společné práci zároveň dbáme na hlasovou hygienu a přihlížíme k možnostem dětského hlasu tak, aby nedošlo k přepínání nebo poškození hlasivek dětí.

Naše schůzky ovšem nejsou jen samá práce. Nezapomínáme ani na modlitbu a zábavu. Některé schůzky věnujeme společnému hraní her, promítání pohádek a filmů, opékání párků a podobně. Párkrát jsme společně i přespali na staré faře. Pokud nás bude dost a budeme mít chuť, klidně to můžeme opět uskutečnit.

Také spolupracujeme s ostatními scholami farnosti při společném zpívání o svátcích i během dalších slavnostních příležitostí. Několikrát už jsme také vystupovali na frýdeckém zámku, a to konkrétně při zahajování výstavy betlémů. 

V současné době nám odrostla většina zpěváků, a proto bychom nutně potřebovali posily do našich řad. Prosím, zvažte, zda nemáte doma děti, které by se rády aktivně zapojily a přidaly do našeho společenství. Budou mezi námi srdečně vítány. Rádi bychom i nadále chválili zpěvem našeho Pána při mši svaté, protože: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí”. 

Já osobně mám totiž za to, že je dobré budovat a upevňovat vztahy mezi dětmi, které budou v budoucnu samy vytvářet živou farnost a udržovat ji.

S mými malými, většími i velkými spolupracovníky se tak velmi těším – na spolupráci s vámi rodiči a prarodiči dětí a – na nové zpěváčky!

Nikča Grossmannová + Ovečky a Beránci ze Scholičky 😊