Společenství mládeže

MladezPŘEDSTAVENÍ MLÁDEŽE

Vyznat se v aktivitách mládeže naší farnosti může být pro některé obtížným úkolem, proto bychom vás v tomto článku rádi seznámili s tím, jak naše mládež vlastně funguje. Existují celkem tři hlavní oblasti, které jsou pro mládež typické, a těmi jsou mládežnická spolča, farní akce a děkanátní akce.

V současné době v naší farnosti fungují dvě spolča mladých – mládežnické spolčo a spolčo pro holky.

Mladí ve věku 13-26 let se setkávají na pravidelném čtvrtečním spolču mládeže od 19 hodin na staré faře ve velmi proměnlivém počtu 10-18 lidí. Ve spolču, které trvá zhruba dvě hodiny, většinou nechybí modlitba, společné sdílení toho, čím mladí žijí, nějaká hra, aktivita, katecheze a diskuse k probíranému tématu. Občas se do spolča zatoulá i nějaký host a letos se už i spolčo zatoulalo na setkání u bowlingu.

Spolčo pro holky se schází každé páteční odpoledne na staré faře a momentálně jej navštěvuje asi
10–15 děvčat ve věku 11–15 let. Setkání zpravidla obsahují společnou modlitbu, krátkou katechezi, diskuzi a hru, příležitostně jsou organizovány také jednodenní nebo víkendové společné akce.

Co se týče farních akcí - asi nejvýznamnější oblastí zapojení jsou farní víkendovky a tábory pro děti, které připravuje právě skupina mladých. Tyto akce jsou pořádány již šestým rokem a probíhají
ve frekvenci dvou víkendovek během školního roku a dvou táborů během letních prázdnin. Do zapojení ve farnosti dále patří podílení se na organizaci rorátů pro děti a také příprava mládežnických adorací. Mladí také pomáhají při jednorázových akcích, jako je například Postní den pro děti nebo příprava dětí na první svaté přijímání.

Třetí oblastí aktivit jsou tzv. děkanátní akce. Naše farnost je součástí děkanátu Frýdek horní, který zahrnuje také další okolní farnosti (např. Dobrá, Šenov, Vratimov nebo Morávka). V rámci tohoto děkanátu funguje asi 15členný tým animátorů, kteří ve spolupráci s děkanátním kaplanem pro mládež (v současné době P. Jozef Novák ml.) připravují různé akce pro mládež ve věku 13–25 let. Poslední proběhlou akcí byla děkanátní pouť na Hrčavu (10. 11.) a nejbližší plánovanou událostí je adventní duchovní obnova s názvem Vydej se za Hvězdou (7. – 9. 12.). Mezi tyto společně trávené chvíle patří také například děkanátní spolča, což jsou tematicky zaměřená setkání mladých z různých částí děkanátu, která se konají zpravidla ve Frýdku.

Chtěli bychom povzbudit všechny mladé, aby se v případě zájmu nebáli zavítat na některou
ze zmíněných akcí nebo spolč nebo alespoň navštívili nově vytvořené webové stránky www.mladezdekanatufrydek.cz. Zároveň bychom tímto chtěli všem ostatním věkovým kategoriím říci, že i když tak možná často nevypadáme, většina z nás mladých vidí smysl ve službě druhým a budeme rádi, když budete vědět, že tady jsme pro vás. Zároveň prosíme o modlitbu, protože být (správným) mladým není ani v dnešní době úplně jednoduché.

Anna Kačmaříková