Společenství manželů

SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ

Společenství rodin nebo také „společenství breviáře“ žije v naší farnosti již více než 30 let. Podnětem k jeho vzniku byla dovolená rodin na jedné chaloupce Valašska, kde jsme poznali modlitbu breviáře a chtěli jsme v ní pokračovat i v naší farnosti. Tak byly položeny základy dodnes trvajícího společenství. Během dlouholetého trvání sice došlo k obměně členů, ale stále šlapeme dál.

Říkáme si také ČTVRTKAŘI, jelikož naše setkávání je právě v tento den v 19.30 hod. a to každých 14 dní.

Modlitba breviáře je stále hlavní a pevnou náplní našeho společenství. Mimo předepsaných proseb však přidáváme ještě prosby vlastní. Kromě breviáře ještě 1x měsíčně zařazujeme Lectio divina aneb setkávání nad Biblí svatou. Přečteme si úryvek z Bible svaté nahlas, potom se nad daným textem zamýšlíme a jednotlivě si sdělujeme, které verše nás oslovily. Vše zakončuje modlitba chval.

Jednou za měsíc se seznamujeme s různými zajímavými texty či postupně vycházejícími exhortacemi. Nyní jsme začali pročítat a diskutovat nad exhortací papeže Františka „Radujte se a jásejte“. Jelikož mezi nás přichází kněz, je zajištěn také náš duchovní růst.

Naše společenství nyní tvoří 12 členů. Scházíme se v našich domácnostech podle abecedního pořadí. Charakter našich setkání je hodně rodinný. Při závěrečném agapé jsme otevření jeden druhému. Při čaji a různých dobrotách probereme vše, čím naše rodiny žijí a co prožívají. Tak tvoříme jednu společnou farní rodinu.

Jedinou nevýhodou našich setkávání je to, že se protahují do pozdních večerních hodin a s tím by případní další zájemci měli počítat.

                                                                                                                                                                                                                              ČTVRTKAŘI