Modlitba výročí Fatimy - 2017

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria,
Královno posvátného růžence z Fatimy!
 
Požehnaná mezi všemi ženami,
ty jsi obraz Církve
oděné do velikonočního světla,
ty jsi sláva našeho lidu,
ty jsi vítěz nad znamením zla.
Proroctví milosrdnélásky  Otce,
Učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna,
znamení hořícího ohně Ducha svatého,
uč nás, v tomto údolí radostí a bolestí
věčným pravdám,které Otec
zjevuje svým maličkým.
 
Ukaž nám moc svého ochranného pláště.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je útočištěm
hříšníků a cestou vedoucí k Bohu.
V jednotě se svými bratry a sestrami,
ve víře, naději a lásce,
odevzdávám se tobě.
 
Skrze tebe, v jednotě se svými
bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu,
ó, Panno Růžence z Fatimy.
A takto obklopen(a) Světlem,
které vychází z tvých rukou,
smím chválit Hospodina
navěky věků.
Amen.