Dobrý Pastýř - Ježíš

4. neděle velikonoční, je už tradičně nedělí Dobrého Pastýře - Ježíše. Děkujeme Pánu Ježíši za to, že se o nás tak stará, že nás vede a chrání, před všemi možnými nebezpečími. Tuto neděli přivítáme v naší farnosti i našeho nového spolubratra P. Piotra Nowického, přejeme mu, ať se mu v naší farnosti líbí, nachází zde dobré přátele, a ať i on sám je, po Ježíšově příkladu,  dobrým, trpělivým a milosrdným pastýřem svěřených duší. Amen.