Zimní víkendovka mládeže

ZVM22Ve dnech 11. - 13. února 2022 proběhne zimní víkendovka mládeže od 13 do 18 let. Přihlásit se je možno pouze elektronicky od 16. ledna do 7. února 2022.

Zapojení do synodálního procesu

Zveme všechny farníky k zapojení do synodálního procesu ve farnosti Frýdek.

Přihlášení do synodálních skupinek

Téma 2 a 7: Naslouchání, Dialog s křesťany různých vyznání

Téma 4 a 5: Slavit, Spoluzodpovědnost za misijmí poslání

Téma 3 a 9: Ujmout se slova, Rozlišování a rozhodování

Téma 1 a 6: Na společné cestě, Vést dialog v církvi a ve společnosti

Téma 8 a 10: Autorita a spoluúčast, Formace v duchu synodality

Výuka náboženství

R VN 2021 22V týdnu od 6. září 2021 bude zahájená výuka náboženstí dle aktuálního rozvrhu hodin.

K roku svatého Josefa

Sv Josef 2K probíhajícímu roku svatého Josefa byly v naší farnosti postní promluvy zaměřeny k této události. Zde naleznete nahrávky postních promluv (obr. www.clovekavira.cz)

1. postní promluva - 24. 2. 2021 - P. František Boldy CSsR

2. postní promluva - 27. 2. 2021 - P. Jozef Novák CSsR

3. postní promluva - 6. 3. 2021 - P. Peter Kvetan CSsR

4. postní promluva - 13. 3. 2021 - P. František Boldy CSsR

5. postní promluva - 20. 3. 2021 - P. Jozef Novák CSsR

6. postní promluva - 27. 3. 2021 - P. Peter Kvetan CSsR