Lískovec

Kostel LFiliální kostel v Lískovci je zasvěcen sv. Šimonu a Judovi. Pouť se zde slaví 28. října. Mše svaté jsou v Lískovci slouženy ve čtvrtek v 16.30 hodin a v neděli v 7.30 hodin. O hlavních prázdninách (1.7. - 31.8.) jsou mše svaté slouženy pouze v neděli v 7.30 hodin.

Dějiny kostela v Lískovci

Mapa