Ohlášky farnosti

Ohlášky farnosti

Neděle 10. 12. 2017

 • Dnes v 19.00 hodin zveme na adoraci do farního kostela.
 • V pondělí 11. prosince po ranní mši svaté bude prováděn úklid farního kostela. Prosíme o pomoc při úklidu.
 • Setkání seniorů proběhne v úterý 12. prosince od 9.00 hodin na staré faře. Téma: Desatero – 2. přikázání.
 • Biblický kurz má setkání ve středu 13. prosince v 19.00 hodin na staré faře.
 • Setkání skupiny připravující se na svátosti proběhne ve středu 13. prosince v 19.00 hodin v klášteře.
 • Setkání společenství Lectio Divina proběhne ve čtvrtek 14. prosince v 16.00 hodin v klášteře.
 • Setkání biřmovanců-skupina o. Romana proběhne ve čtvrtek 14. prosince v 19.00 hodin na staré faře.
 • Zveme na celodenní adoraci v pátek 15. prosince do farního kostela. Adorace bude zahájena po ranní mši svaté a ukončena před večerní mši svatou. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.
 • V pátek 15. prosince zveme v 19.00 hodin do farního kostela na adventní koncert. Účinkují: Monika Kanioková, Pavla Sungová-Vozarová a Miroslav Maňoušek.
 • Setkání biřmovanců-skupina o. Jozefa proběhne v pátek 15. prosince v 19.00 hodin na staré faře.
 • Minulou neděli proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 14.911,-Kč, v Lískovci 5.068,-Kč a ve Starém Městě 3.311,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Vzadu v kostele si po mši svaté můžete zakoupit vánoční oplatky.
 • Výuka náboženství nebude probíhat od 18. prosince do 7. ledna.