Materiální a potravinová sbírka

Mat pot sbDiecézní charita ostravsko-opavská pořádá materiální a potravinovou sbírku pro Ukrajinu.