Střípky z promluv

Dobrý Bože, Ty sis nás vyvolil a zamiloval ještě před stvořením světa. Povolal jsi nás, abychom tajemství svého života naplnili čistotou a svatou láskou, a žili ji před Tvojí svatou tváří. Neposkvrněné srdce Tvé Matky je nám svědectvím, posilou a povzbuzením, kráčet cestou vítězné lásky; lásky, která všechno věří, všechno doufá, všechno vydrží a nikdy nezanikne.

Na přímluvu Neposkvrněného srdce tvé Matky Tě touto modlitbou prosíme o dar vítězné lásky pro sebe, pro svoje blízké, pro všechny naše rodiny, manželství, pro ty, kteří se svěřují našim modlitbám, pro celou Církev, a pro všechny lidi celého světa. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.