Fotogalerie

Rok 2023

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně + křest

Velikonoční vigilie

Velký pátek

Velký pátek - pašije v Místku

Zelený čtvrtek

Postní koncert

Vernisáž

Mše svatá

Křížová cesta

Popeleční středa

Oblastní setkání Katolické charismatiské obnovy

Mše svatá s udílením svátosti pomazání nemocných

Den zasvěceného života - Ostrava

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Mše svatá a adorace - bl. Carlo Acutis

Tříkrálový průvod městem Frýdek-Místek

Mše svatá v Lískovci

Mše svatá ve Starém Městě

Slavnost Zjevení Páně - večerní mše svatá

Slavnost Zjevení Páně - ranní mše svatá

Rok 2022

Pastýřská mše svatá pro děti

Dovezení Betlémského světla do Frýdku

Svátek sv. Mikuláše

Mše svatá v kapli sv. Barbory na zámku

Druhá neděle adventní

Hudebně-duchovní pásmo "Ajťák Boží"

Mše svatá v obřadní síni na hřbitově

2. synodální setkání farnosti

Misijní neděle

Diecézní pouť rodin

Rodinná olympiáda

Rodinná olympiáda - mše svatá

Pouť farnosti Místek do baziliky

Žehnání aktovek

Setkání dětí a rodin s otcem biskupem - Prašivá

Setkání dětí a rodin s otcem biskupem - Prašivá-Kamenité

Slavnost Těla a Krve Páně

Noc kostelů - Lískovec

Noc kostelů - Staré Město

Noc kostelů - farní kostel

Noc kostelů - bazilika

Festival Boží město - sobota

Festival Boží město - pátek

Bílá sobota

Velký pátek

Pašije

Zelený čtvrtek

Květná neděle

Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Popeleční středa

Pohřeb biskupa Františka Václava Lobkowicze

Rozloučení s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem

Ekumenická modlitba - farní kostel

Svátost pomazání nemocných v Bazilice

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Tříkrálový průvod městem

Slavnost Zjevení Páně

Rok 2021

Adorace v Bazilice

Betlém v Bazilice

Svátek sv. apoštola Jana, žehnání vína

Dovoz Betlémského světla

Pastýřská mše svatá

Roráty

1. neděle adventní

Biřmování

Setkání biřmovanců

Diecézní pouť rodin

Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou

Půlhodina s varhanami

Společná modlitba za město

Půlhodina s varhanami

Setkání biskupa Martina s rodinami na Prašivé

Slavnost Těla a Krve Páně

Noc kostelů - Staré Město

Noc kostelů - Farní kostel

Noc kostelů - Bazilika

Poutní mše svatá - Panské Nové Dvory

Slavnost Zmtvýchvstání Páně

Velikonoční vigilie

Velký pátek

Zelený čtvrtek

Květná neděle

Popeleční středa

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Betlémy

Rok 2020

Mše svatá - Štědrý den

Roráty

1. neděle adventní

Půlhodina s varhanami

Slavnost Těla a Krve Páně

Mše svatá s postní promluvou

Křížová cesta

Popeleční středa

Duchovní obnova farnosti

Alianční týden modliteb-Římskokatolická farnost Místek

Alianční týden modliteb-Církev živého Boha

Prvosobotní pouť-leden

Rok 2019

Dětská pastýřská mše svatá

Betlémské světlo

Roráty

Mše svatá - sv. Mikuláš

První neděle adventní

Mše svatá za Společenství Člověk a víra

Výročí povýšení na Baziliku minor

Pouť chlapů

Pouť děkanátu Frýdek

Žehnání hasičských praporů Moravskoslezského kraje

Pouť ke cti Narození Panny Marie

Diecézní setkání dětí s o. biskupem - Prašivá

Diecézní setkání dětí s o. biskupem - Kamenité

Slavnost Těla a Krve Páně

Pouť rodin na Gruň

Duchovní obnova - závěrečná mše svatá

Duchovní obnova

Velikonoční vigilie

Velký pátek

Křížová cesta

Pašije na místeckém náměstí

Zelený čtvrtek

Květná neděle

BISCUP

BISCUP

Přednáška "Turínské plátno"

Popeleční středa

Rok 2018

Výstava betlémů

Dětská pastýřská mše svatá

Stromky pro baziliku

Roráty

Misijní tvoření

Biřmování

Diecézní setkání dětí s o. biskupem - Prašivá

Diecézní setkání dětí s o. biskupem - Kamenité

První svaté přijímání

Slavnost Těla a Krve Páně

Noc kostelů

Velikonoční vigilie

Velký pátek

Křížová cesta

Památka poslední večeře Páně

Popeleční středa

Rok 2017

Vánoce 2017 ve frýdecké bazilice - video

Jáhenské svěcení

Pastýřská mše svatá

Vánoční výzdoba baziliky

Betlémské světlo - dovezení do Frýdku

Stromky pro baziliku

Roráty

Mše svatá ke 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

Panna Maria Fatimská ve Frýdku

Diecézní setkání dětí s o. biskupem na Prašivé

Noc kostelů

Výročí posvěcení chrámu a mariánský průvod

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Velký pátek

Velký pátek - křížová cesta

Zelený čtvrtek

Květná neděle

Křížová cesta GOLGOTA

Křížová cesta na Prašivou

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Rok 2016

Příprava na Vánoce 2016 ve frýdecké bazilice - video

Stavba Betlému a osvětlení stromků

Stromky pro baziliku

Dovezení betlémského světla do Frýdku-Místku

Mikulášská besídka

Uzavření Svaté brány

Rodinná olympiáda

20 let Ostravsko-opavské diecéze

Otevření Svaté brány