Odkazy

www.vatican.va - Apoštolský stolec

www.doo.cz - Diecéze ostravsko-opavská

www.cssr.com - Generální vedení redemptoristů Řím

www.redemptoristi.sk - Redemptoristé - provincie Bratislava-Praha

www.farnostmistek.cz - Římskokatolická farnost Místek

www.svatojanskavez.cz - Věž farního kostela

www.skupinahrozen.cz - Skupina Hrozen

www.proglas.cz - Rádio proglas

www.tvnoe.cz - TV Noe

www.cirkev.cz - Katolická církev v České republice

www.voxorganum.cz - VOX Organum - spolek pro varhanní a duchovní hudbu

Modlitba výročí Fatimy - 2017

Zdrávas, Matko Páně, Panno Maria,
Královno posvátného růžence z Fatimy!
 
Požehnaná mezi všemi ženami,
ty jsi obraz Církve
oděné do velikonočního světla,
ty jsi sláva našeho lidu,
ty jsi vítěz nad znamením zla.
Proroctví milosrdnélásky  Otce,
Učitelko zvěstování radostné zvěsti Syna,
znamení hořícího ohně Ducha svatého,
uč nás, v tomto údolí radostí a bolestí
věčným pravdám,které Otec
zjevuje svým maličkým.
 
Ukaž nám moc svého ochranného pláště.
Tvé Neposkvrněné Srdce ať je útočištěm
hříšníků a cestou vedoucí k Bohu.
V jednotě se svými bratry a sestrami,
ve víře, naději a lásce,
odevzdávám se tobě.
 
Skrze tebe, v jednotě se svými
bratry a sestrami se zasvěcuji Bohu,
ó, Panno Růžence z Fatimy.
A takto obklopen(a) Světlem,
které vychází z tvých rukou,
smím chválit Hospodina
navěky věků.
Amen.

Dobrý Pastýř - Ježíš

4. neděle velikonoční, je už tradičně nedělí Dobrého Pastýře - Ježíše. Děkujeme Pánu Ježíši za to, že se o nás tak stará, že nás vede a chrání, před všemi možnými nebezpečími. Tuto neděli přivítáme v naší farnosti i našeho nového spolubratra P. Piotra Nowického, přejeme mu, ať se mu v naší farnosti líbí, nachází zde dobré přátele, a ať i on sám je, po Ježíšově příkladu,  dobrým, trpělivým a milosrdným pastýřem svěřených duší. Amen.

 

Písmo