Farní evangelizační buňky

Farní evangelizační buňky (FEB)

Farní evangelizační buňka je otevřeným společenstvím lidí o 6-12 členech různého věku, zaměstnání, zájmů apod., kteří se scházejí např. v domácnosti někoho ze členů či na staré faře. Setkání buňky probíhá každý týden a trvá přibližně 90 minut. Skládá se z těchto částí:

  1. Zpěv a chvála – (asi 15 min)
  2. Sdílení se – co tento týden pro mě Ježíš učinil nebo co já jsem učinil pro něho?  (asi 15-20 min)
  3. Vyučování pastýře – (15-20 min) katecheze faráře je nahraná na nějakém přenosném nosiči a poslouchají ji všechny buňky ve farnosti. Pro každého je k dispozici také text této katecheze, do kterého si může dělat své poznámky.
  4. Čas prohloubení a sdílení nad vyslechnutou katechezí – (asi 15 min)
  5. Informace – sdělení, jaké jsou ve farnosti akce, potřeby,… (asi 5 min)
  6. Modlitba přímluv – za lidi, kteří potřebují naši modlitbu a které neseme v srdci (asi 10 min)
  7. Modlitba nad bratrem/sestrou v buňce,který o modlitbu žádá na konkrétní úmysl (10 min)

Setkání je zakončeno modlitbou.

V naší farnosti je v současné době 5 farních evangelizačních buněk, které prožívají svá setkání podle stejných zásad, nicméně, každá svým jedinečným způsobem. Buňky se scházejí takto:

FEB 1: každé úterý v 19.00 h v domácnosti

FEB 2: každé úterý v 19.00 h na staré faře

FEB 3: každé úterý v 19.00 h na staré faře

FEB 4: každou středu v 18.00 h v domácnosti

FEB 5: každou středu v 18.00 h na staré faře

Kontaktní e-mail na buňky v naší farnosti: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací o systému farních evangelizačních buněk v ČR najdete na oficiálních internetových stránkách http://www.evangelizacnibunky.cz/

Misijní klubko

Misijní klubko

Je to už 11 rok, co jsme se s dětmi naší farnosti připojili ke snahám Papežského misijního díla dětí a založili Misijní klubko. Každý rok se zapojujeme do oslav Misijní neděle a to jednak  samotným průběhem mše svaté a poté prodejem výrobků, které děti s pomocí maminek vyrábějí. S podporou farníků, kteří nám darují upečené dobroty k prodeji, se nám daří každý rok v postním období uskutečnit "Misijní koláč". Všechny vybrané finanční prostředky z těchto akcí putují na projekty Papežských misijních děl - Děti pomáhají dětem.

 V misijním klubku se děti seznamují s životem svých vrstevníků na různých kontinentech a poznávají, že třeba návštěva školy, není tak úplná samozřejmost. Nezapomínáme na modlitbu, která je vždy na začátku našeho setkání, i hry a tvoření. Ke konci školního roku se zúčastňujeme každoroční Misijní pouti, podle vzdálenosti, ve které části republiky se pořádá. Podporu máme nejen v  kněžích naší farnosti, ale také nás navštívili národní ředitelé PMD, bývalý  P. Jiří Šlégr i současný trvalý jáhen Mgr.Leoš Halbrštát.

Scházíme se jednou za měsíc v sobotu dopoledne na staré faře od 9.00-11.00h. 

za Misijní klubko dětí č. 55

Ludmila  Pavlíková

kontakt: tel. 605 307 952, l.i.d.k.a@seznam. cz

Společenství chlapů

Společenství chlapů (o názvu přemýšlíme) – jsme společenství, základem kterého je čtení a zamyšlení se nad zvoleným textem Písma svatého, vzájemné sdílení. Uvědomujeme si, že svět, ve kterém všichni žijeme, nenabízí pokoj, jednotu, dobro, povzbuzení, … Proto se snažíme zastavit, ztišit a naslouchat našemu Mistru a Pánu Ježíši Kristu. On dává odpočinout, povzbuzuje a ukazuje cestu, která vede za ním, nabízí řešení každému, kdo mu naslouchá. Poznáváme, že Ježíš Kristus nás má rád takové, jací jsme – s chybami, nedostatky i vrtochy.

V následující společné modlitbě odevzdáváme Bohu naše starosti, radosti, pády i prohry, zkrátka to, co je v nás, co nás převyšuje. Učíme se Bohu také děkovat a chválit ho za vše, co od něho máme, co dostáváme. Nejednou zakoušíme Jeho blízkost: „Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18, 20). Proto s důvěrou předkládáme Bohu prosby za naše manželky, děti, také za farnost, kněze, životní povolání, uzdravení, dar víry, …

Jsme chlapi, potřebujeme také probrat běžné věci všedního dne (práce, zábava, názory na dění kolem nás, rodina, bydlení, zahrada, …), ujistit se a povzbudit, zda jdeme správnou cestou.

Jsme malé společenství, proto mezi sebe rádi přijmeme chlapy, kteří mají chuť a odvahu se během cca 90 minut setkání ztišit, naslouchat, sdílet, podělit se o své zkušenosti, prožívat blízkost našeho Pána Ježíše Krista. Scházíme se 2x v měsíci (po 2 týdnech) ve čtvrtek od 19:00 na staré faře (termíny setkání jsou uvedeny ve Svatojánském hlasu).

Schola Efrém

Schola Efrém

Schola Efrém vznikla před léty ze členů skupiny Hrozen, k nimž se přidali další lidé. Část členů scholy Efrém tvoří rovněž základ doprovodné skupiny doprovázející Katolické charismatické konference – tzv. Chapelu.

Schola Efrém doprovází ve frýdecké farnosti nedělní mše sv. pro rodiny s dětmi vždy třetí neděli v měsíci. Kromě toho se podílí na večerech chval, které ve Frýdku-Místku připravujeme ve spolupráci s bratry a sestrami i z dalších křesťanských církví (viz www.vecerychval.cz). Scházíme se před mší sv. třetí neděli v měsíci. Jsme otevření tomu, kdyby se někdo chtěl k nám přidat.

Naším cílem při spolupráci na slavení mše sv. je co nejlepší podpora společného zpěvu všech přítomných při společném slavení liturgie. Proto také vždy promítáme texty a snažíme se zapojit všechny přítomné do společného zpěvu.

Kontakty:

Miroslav Přikryl

Tel: 604163568

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Služby kněží

Služby kněží ve farnosti Frýdek:

pdf icon