Schola Venimus

SCHOLA VENIMUS

Schola Venimus je společenství mladých lidí z frýdecké farnosti, které baví hudba a zpěv. Zpěvem a hudbou sloužíme nejen v naší farnosti, ale i mimo ni. Jednou za měsíc doprovázíme nedělní bohoslužbu, v obdobích léta a podzimu doprovázíme svatební obřady. Tradicí se už také stalo, že se každým rokem o Velikonocích podílíme na farním plese Hrozenbál a o několik týdnů později také na Noci kostelů.  
V minulosti jsme spolupracovali s redemptoristy na lidových misiích a duchovních obnovách (mše svaté, zhudebněná křížová cesta - P. Andrzej Wodka CSsR), doprovázeli jsme různá setkání a akce pro mládež (Dny důvěry - Taize, BISCUP), poutě rodin i poutě Rádia Proglas a TV Noe, účastnili jsme se také soutěžního festivalu Hradní tóny v Brumově či soutěží schol.

Naše počátky se datují někdy od roku 1998, kdy jsme spolu s otcem Mirosławem Jeselem, tehdejším frýdeckým kaplanem, začali nacvičovat písně na bohoslužby. Taktovku nad námi převzal Pavel Baroš. Ten nás vedl až do doby, kdy se s rodinou přestěhoval do Pardubického kraje. Původně jsme si říkali „Barošovci“. Název Venimus vznikl v roce 2005 před konáním celosvětového setkání mládeže s papežem v německém Kolíně nad Rýnem. Tehdy jsme pořádali koncerty na podporu mladých putujících do Kolína nad Rýnem. Hymna tohoto setkání byla „Venimus adorare eum“, v překladu „Přišli jsme se mu poklonit“ – odtud Venimus. Většina členů se tehdy setkání zúčastnila.

V průběhu let se u nás vystřídalo mnoho členů, někteří odešli kvůli studiu, někteří se přestěhovali, někteří založili rodiny, jádro ale vždy zůstalo.

Momentálně je nás asi kolem 15 členů, většinou se scházíme v 10 lidech. Nástrojově jsou u nás zastoupeny kytara, baskytara, klávesy, housle, flétny, cajon a různé doprovodné perkuse. Zkoušíme v pátky od 18 h na staré faře a stále jsme otevření příchodu nových zpěváků a hudebníků.

V dohledné době se těšíme na doprovázení mše svaté v rámci diecézního setkání mládeže (BISCUP), které se uskuteční na počátku dubna v naší farnosti.

Pavel Hrtús

Společenství mládeže

MladezPŘEDSTAVENÍ MLÁDEŽE

Vyznat se v aktivitách mládeže naší farnosti může být pro některé obtížným úkolem, proto bychom vás v tomto článku rádi seznámili s tím, jak naše mládež vlastně funguje. Existují celkem tři hlavní oblasti, které jsou pro mládež typické, a těmi jsou mládežnická spolča, farní akce a děkanátní akce.

V současné době v naší farnosti fungují dvě spolča mladých – mládežnické spolčo a spolčo pro holky.

Mladí ve věku 13-26 let se setkávají na pravidelném čtvrtečním spolču mládeže od 19 hodin na staré faře ve velmi proměnlivém počtu 10-18 lidí. Ve spolču, které trvá zhruba dvě hodiny, většinou nechybí modlitba, společné sdílení toho, čím mladí žijí, nějaká hra, aktivita, katecheze a diskuse k probíranému tématu. Občas se do spolča zatoulá i nějaký host a letos se už i spolčo zatoulalo na setkání u bowlingu.

Spolčo pro holky se schází každé páteční odpoledne na staré faře a momentálně jej navštěvuje asi
10–15 děvčat ve věku 11–15 let. Setkání zpravidla obsahují společnou modlitbu, krátkou katechezi, diskuzi a hru, příležitostně jsou organizovány také jednodenní nebo víkendové společné akce.

Co se týče farních akcí - asi nejvýznamnější oblastí zapojení jsou farní víkendovky a tábory pro děti, které připravuje právě skupina mladých. Tyto akce jsou pořádány již šestým rokem a probíhají
ve frekvenci dvou víkendovek během školního roku a dvou táborů během letních prázdnin. Do zapojení ve farnosti dále patří podílení se na organizaci rorátů pro děti a také příprava mládežnických adorací. Mladí také pomáhají při jednorázových akcích, jako je například Postní den pro děti nebo příprava dětí na první svaté přijímání.

Třetí oblastí aktivit jsou tzv. děkanátní akce. Naše farnost je součástí děkanátu Frýdek horní, který zahrnuje také další okolní farnosti (např. Dobrá, Šenov, Vratimov nebo Morávka). V rámci tohoto děkanátu funguje asi 15členný tým animátorů, kteří ve spolupráci s děkanátním kaplanem pro mládež (v současné době P. Jozef Novák ml.) připravují různé akce pro mládež ve věku 13–25 let. Poslední proběhlou akcí byla děkanátní pouť na Hrčavu (10. 11.) a nejbližší plánovanou událostí je adventní duchovní obnova s názvem Vydej se za Hvězdou (7. – 9. 12.). Mezi tyto společně trávené chvíle patří také například děkanátní spolča, což jsou tematicky zaměřená setkání mladých z různých částí děkanátu, která se konají zpravidla ve Frýdku.

Chtěli bychom povzbudit všechny mladé, aby se v případě zájmu nebáli zavítat na některou
ze zmíněných akcí nebo spolč nebo alespoň navštívili nově vytvořené webové stránky www.mladezdekanatufrydek.cz. Zároveň bychom tímto chtěli všem ostatním věkovým kategoriím říci, že i když tak možná často nevypadáme, většina z nás mladých vidí smysl ve službě druhým a budeme rádi, když budete vědět, že tady jsme pro vás. Zároveň prosíme o modlitbu, protože být (správným) mladým není ani v dnešní době úplně jednoduché.

Anna Kačmaříková

Společenství breviáře

SPOLEČENSTVÍ BREVIÁŘE

Naše společenství vzniklo v 80. letech, kdy se několik mladých manželských párů rozhodlo pravidelně se scházet k modlitbě a sdílení.

V současnosti je nás jedenáct, setkání máme každý druhý čtvrtek od 19 do 21 hodin v domácnostech členů. Modlíme se večerní chvály z breviáře, přidáváme spontánní modlitbu, přemýšlíme a diskutujeme nad úryvky z Písma nebo exhortacemi a jinými spisy papeže Františka.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Farní zpravodaj-archiv

ARCHIV FARNÍHO ZPRAVODAJE:

Svatojánský hlas - říjen 2022

Svatojánský hlas - září 2022

Svatojánský hlas - červen-srpen 2022

Svatojánský hlas - květen 2022

Svatojánský hlas - duben 2022

Svatojánský hlas - březen 2022

Svatojánský hlas - únor 2022

Svatojánský hlas - leden 2022

Svatojánský hlas - prosinec 2021

Svatojánský hlas - listopad 2021

Svatojánský hlas - říjen 2021