Výzva k modlitbě za mírové řešení situace na Ukrajině

Sestry a bratři,

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:
 
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno Tvé.
Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
 
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.
Vaši čeští a moravští biskupové.

Historie působení redemptoristů

Zde naleznete článek o historii působení redemptoristů a exercičního domu ve Frýdku.

Mapa působení redemptoristů v Čechách a na Moravě.

Popis působení redemptoristů

Nemocniční kaplan

Ve středu a ve čtvrtek odpoledne navštěvuje nemocné v nemocnici ve Frýdku nemocniční kaplan.

Kontakt na nemocničního kaplana pro Nemocnici ve Frýdku-Místku:

P. ThLic. Jan Wojnar

Římskokatolická farnost Dobratice

Telefon: 604 406 923

V případě, že není k dispozici nemocniční kaplan, volejte kněze ze své farnosti nebo kontaktujte ŘKF Frýdek.

Regenerace zeleně v okolí baziliky

Regenerace zeleně v okolí baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku

Vzhledem k velmi silně zhoršujícímu se zdravotnímu stavu řady stromů v areálu kolem baziliky je nutné provést poměrně velký zásah, aby mohl park i do budoucnosti plnit svoji funkci. Tam, kde to dovoluje zdravotní stav a vitalita dřevin, budou v co největší míře zachovány a ošetřeny. Celkově 17 stromů však bude nutné vzhledem k jejich stavu pokácet. Projekt zároveň počítá s výsadbou 38 nových stromů, které doplní architektonickou kompozici parku. Kromě souvisejících zemních prací bude areál doplněn také řadou ptačích budek (10ks) a také budek pro netopýry (10ks). Projekt je připraven, jsou zpracované všechny průzkumy, posudky a vydaná všechna potřebná povolení.

Předpokládaná cena regenerace zeleně podle zpracované projektové dokumentace činí včetně DPH 1,268 mil. Kč. Z této částky by mohlo být pokryto 718 tis. Kč z dotace v operačním programu Životní prostředí (žádost o dotaci byla podána). Potřebujeme tedy ve farnosti zajistit na tento záměr přibližně 550 tis. Kč.

K financování tohoto záměru můžete přispět buď účelově určeným darem na účet: 6080193099 / 5500, VS: 1999, darem v hotovosti ve farní kanceláři nebo do označené kasičky v kostele. V případě zájmu Vám farnost vystaví k vašemu daru doklad, který je započitatelný pro snížení základu daně.

Realizace projektu začne na jaře 2021 a do podzimu bude ukončena.

Děkujeme za Váš podíl na tomto díle.

Římskokatolická farnost Frýdek

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.