Společně na cestě k proměně farnosti Frýdek

POZVÁNÍ NA CESTU

Toužíte po lepší informovanosti a komunikaci v naší farnosti? Po společném radostném prožívání bohoslužeb? Chtěli byste mít možnost ovlivňovat rozhodování v naší farnosti? Chcete přemýšlet, jak sdílet radost z víry v Krista s lidmi v našem městě?

Pokud máte tato nebo podobná přání, touhy nebo sny o tom, jak by se měla proměnit naše farnost, jste zváni k aktivnímu zapojení a spoluúčasti na cestě k její proměně. Vykročili jsme na ni na 1. synodálním setkání naší farnosti v neděli 22. 5. 2022. Nejenže jsme představili výstupy synodu o synodalitě, chceme synodálním způsobem pokračovat dále, proměnit sebe i farnost.

Na 1. synodálním setkání farnosti vznikly nové skupiny k tématům:

  1. Komunikace ve farnosti
  2. Pastorace
  3. Rozhodování ve farnosti
  4. Služby ve farnosti
  5. Komunikace farnosti s okolím
  6. Děti a mládež ve farnosti
  7. Rozvedení, nesezdaní, na okraji
  8. Společenství ve farnosti

Pokud jste se ještě nepřihlásili, přijmete pozvání, vyberte si téma a přihlaste se na webu farnosti, kdo nemá přístup k internetu, přihlásíme jej ve farní kanceláři. Místo a čas prvního setkání je u každého z témat uveden.

Mohou vzniknout skupiny k jiným tématům?

Ano. Je možné vytvořit nové skupiny k dalším tématům. Když se nejméně tři lidé shodnou na jednom tématu, nad kterým by se chtěli scházet, diskutovat, modlit a uvést do života naší farnosti, mohou vytvořit skupinu. Musí se rovněž přihlásit na webu farnosti.

Co se od setkávání ve skupinách očekává?

Předpokládá se, že každá skupina se do října 2022 sejde minimálně třikrát. Nad zvoleným tématem budou účastníci diskutovat, naslouchat si, modlit se a přemýšlet, jak zvolené téma konkrétně uvést do života naší farnosti.

Kontaktní osobou pro moderátory a skupiny k novým tématům je Šárka Koflerová, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Ráda poskytne potřebné informace a předá podklady.

Co bude následovat?

16. října 2022 se bude konat 2. synodální setkání naší farnosti.
Na něm skupiny představí všem farníkům, k jakým závěrům došly. Výstupy všech skupin budou pro budoucnost a proměnu naší farnosti důležité. Některé z nich se mohou stát součástí pastoračního plánu, některé nám mohou pomoci, aby se v našem farním společenství proměnila komunikace a mohli cítit i přijímání i ti, kteří jsou třeba dosud na okraji nebo kteří se farnímu společenství dříve vzdálili.

Především však máme naději, že se při tomto společném putování budeme proměňovat my sami, budeme si naslouchat, přijmeme spoluzodpovědnost za naše farní společenství, za život z víry v Krista v místě, kde žijeme. Bůh nás vybízí, abychom přitahovali svět pouze láskou a objevovali, že život máme jedině jeho dáváním.

Kéž najdeme odvahu darovat svůj čas a vykročit na společnou cestu!

Na společné putování se těší

P. František Boldy                               P. Jozef Novák                                       P. Peter Kvetan     

TÉMATA

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO SKUPINEK  

Synodální skupinka č. 1 - Komunikace ve farnosti

Synodální skupinka č. 2 - Pastorace

Synodální skupinka č. 3 - Rozhodování ve farnosti

Synodální skupinka č. 4 - Služby ve farnosti

Synodální skupinka č. 5 - Komunikace farnosti s okolím

Synodální skupinka č. 6 - Děti a mládež ve farnosti

Synodální skupinka č. 7 - Rozvedení, nesezdaní, na okraji

Synodální skupinka č. 9 - Společenství ve farnosti

Další témata - synoda