Prosba o pomoc

Na Ukrajině vyvstala potřeba rehabilitačních pomůcek, (hole, berle, chodítka, invalidní vozíky, ortézy, bandáže, čtyřbodové hole apod.)

Tyto prostředky nemusí být nové, ale jsou nutně potřebné pro zraněné ukrajinské vojáky i civilisty.

Tuto sbírku organizujeukrajinská lékařka Gabriella Capec žijící v Olomouci.

První fáze sbírky bude ukončena v pátek 18. 3. 2022.

Ve farnosti Frýdek budeme materiál vybírat v pondělí 14. 3. 2022 a ve čtvrtek 17. 3. 2022 od 7.30 do 17.00 hodin ve farní kanceláři.