Regenerace zeleně v okolí baziliky

Regenerace zeleně v okolí baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku

Vzhledem k velmi silně zhoršujícímu se zdravotnímu stavu řady stromů v areálu kolem baziliky je nutné provést poměrně velký zásah, aby mohl park i do budoucnosti plnit svoji funkci. Tam, kde to dovoluje zdravotní stav a vitalita dřevin, budou v co největší míře zachovány a ošetřeny. Celkově 17 stromů však bude nutné vzhledem k jejich stavu pokácet. Projekt zároveň počítá s výsadbou 38 nových stromů, které doplní architektonickou kompozici parku. Kromě souvisejících zemních prací bude areál doplněn také řadou ptačích budek (10ks) a také budek pro netopýry (10ks). Projekt je připraven, jsou zpracované všechny průzkumy, posudky a vydaná všechna potřebná povolení.

Předpokládaná cena regenerace zeleně podle zpracované projektové dokumentace činí včetně DPH 1,268 mil. Kč. Z této částky by mohlo být pokryto 718 tis. Kč z dotace v operačním programu Životní prostředí (žádost o dotaci byla podána). Potřebujeme tedy ve farnosti zajistit na tento záměr přibližně 550 tis. Kč.

K financování tohoto záměru můžete přispět buď účelově určeným darem na účet: 6080193099 / 5500, VS: 1999, darem v hotovosti ve farní kanceláři nebo do označené kasičky v kostele. V případě zájmu Vám farnost vystaví k vašemu daru doklad, který je započitatelný pro snížení základu daně.

Realizace projektu začne na jaře 2021 a do podzimu bude ukončena.

Děkujeme za Váš podíl na tomto díle.

Římskokatolická farnost Frýdek

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.