Dotace FM

F-M

Magistrát města FM přispěl v roce 2021 neinvestiční dotací ve výši 200.000,-Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací projektu "Revitalizace zeleně v areálu kolem baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku".