Plán aktivit 2023

Plán aktivit 2023

Únor

2. 2. Uvedení Páně do chrámu - mše svaté v BM
4. 2. Prvosobotní pouť - mše svaté v BM
11. 2. Světový den nemocných - svátost nemocných v BM v 8.00 h
19. 2. Farní kafe
22. 2. Popeleční středa - mše svaté v BM
23. 2. Pastorační rada farnosti

Březen

4. 3. Prvosobotní pouť - mše svaté v BM
12. 3. Postní koncert ve FK
13. 3. Výročí zvolení papeže Františka - mše svaté v BM
17. 3. “24 hodin” pro Pána
18. 3. Farní postní den pro děti
19. 3. Misijní koláč + Farní kafe
24. 3. - 26. 3. Modlitební triduum společenství Modlitby matek
25. 3. Zvěstování Páně - mše svaté v BM
26. 3. III. synodální setkání farnosti ve FK

Duben

1. 4. Prvosobotní pouť - mše svaté v BM
2. 4. Květná neděle - mše svaté v BM (bohoslužby se přesouvají do BM)
6. 4. Zelený čtvrtek
7. 4. Velký pátek - Pašije na náměstí v Místku
8. 4. Bílá sobota
9. 4. Zmrtvýchvstání Páně
15. 4. Hrozenbál - Lidový dům v Místku
16. 4. Farní kafe

Květen

1. 5. Pouť ve Starém Městě
6. 5. Prvosobotní pouť
11. 5. Pastorační rada farnosti
14. 5. Pouť Pánské Nové Dvory
21. 5. Farní kafe
27. 5. Svatodušní vigilie
28. 5. Seslání Ducha Svatého - I. velká frýdecká pouť

Červen

2. 6. Noc kostelů
3. 6. Prvosobotní pouť
4. 6. Neděle Nejsvětější Trojice - 1. sv. přijímání dětí
8. 6. Těla a Krve Páně - Eucharistický průvod
23. 6. - 25. 6. Modlitební triduum společenství Modlitby matek
24. 6. Narození sv. Jana Křtitele - mše svaté ve FK
25. 6. Pouť ve FK - Farní den na staré faře

Červenec

1. 7. Setkání dětí a rodin s otcem biskupem na Prašivé
1. 7. Prvosobotní pouť
10.-14. 7. Příměstský tábor

Srpen

5. 8. Prvosobotní pouť
13. 8. II. velká frýdecká pouť
15. 8. Nanebevzetí Panny Marie - žehnání květin a bylin
21.-27. 8. Farní tábor

Září

2. 9. Prvosobotní pouť
2. 9. III. velká frýdecká pouť
16. 9. Pouť v Hájku
17. 9. Rodinná olympiáda
22. 9. - 24. 9. Modlitební triduum společenství Modlitby matek

Říjen

7. 10. Diecézní pouť za duchovní povolání a obnovu rodin
12. 10. Pastorační rada farnosti
14. 10. Pouť matek
15. 10. Farní kafe
22. 10. Misijní neděle
28. 10. Pouť v Lískovci

Listopad

2. 11. Mše svatá v Obřadní síni na hřbitově
4. 11. Prvosobotní pouť
6. 11. Bohoslužby se přesouvají do FK
19. 11. Farní kafe

Prosinec

2. 12. Prvosobotní pouť
3. 12. 1. adventní neděle
4. 12. Mše svatá v kapli sv. Barbory na Zámku
10. 12. Adventní koncert ve FK
16. 12. Adventní den pro děti
17. 12. Farní kafe