Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 2. 10. do 8. 10. 2023

PONDĚLÍ 2. 10. 2023 PAMÁTKA SVATÝCH ANDĚLŮ STRÁŽNÝCH
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za + manžela Josefa a za + rodiče z obou stran
ÚTERÝ 3. 10. 2023 ÚTERÝ 26. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za nenarozené děti a Boží požehnání pro rodiny
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Žabkovou a Křistkovou s prosbou o Boží ochranu
STŘEDA 4. 10. 2023 PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI
08:00 Bazilika minor Za manželku, dceru a duše v očistci
16:30 Kostel Staré Město Za + Marii a Oldřicha Kuboňovy a duše v očistci
18:00 Bazilika minor Za + Vladislava Palovského a za živou a + rodinu Palovských a Bittalovou
ČTVRTEK 5. 10. 2023 SV. FAUSTINY KOWALSKÉ, PANNY
08:00 Bazilika minor Za nová kněžská a řeholní povolání
16:30 Kostel Lískovec Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté
18:00 Bazilika minor Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
PÁTEK 6. 10. 2023 SV. BRUNA, KNĚZE
08:00 Bazilika minor Za živé a + členy živého růžence
18:00 Bazilika minor Za duše v očistci, obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
SOBOTA 7. 10. 2023 PAMÁTKA PANNY MARIE RŮŽENCOVÉ
08:00 Bazilika minor Za živé a + obyvatelé města Frýdku-Místku a posvěcení města a za duše v očistci
17:00 Bazilika minor AID klášter
 
NEDĚLE 8. 10. 2023 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za Ludmilu a Bohumila Bednáře, rodiče a za Marii a Josefa Bartkovy s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a duše v očistci
08:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Křístkovou
09:00 Kostel Staré Město Za + Františka Fojtíka a manželku
10:00 Bazilika minor Na poděkování za 60 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:00 Bazilika minor Za dar víry, pokoj, zdraví, Boží požehnání a dary Ducha Svatého pro rodinu Hlásných  

OHLÁŠKY 1. 10. 2023

Neděle 1. 10. 2023

Po večerní mši svaté adorace v bazilice. Adoraci povede mládež.

Středa 4. 10. 2023

V 16.00 hodin ve Starém Městě adorace, v 16.30 hodin mše svatá.

Čtvrtek 5. 10. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

V 16.00 hodin v Lískovci adorace, v 16.30 hodin mše svatá.

Pátek 6. 10. 2023

První pátek v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 v bazilice, příležitost ke svátosti smíření od 7.30 a od 17.15 hodin.

V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.

V 16.00 hodin na staré faře setkání ministrantů.

Sobota 7. 10. 2023

První sobota v měsíci. Mše svatá v 8.00 hodin v bazilice. Od 15.30 hodin Diecézní pouť rodin.

Mládež děkanátu Frýdek-horní zve všechny mladé na závěrečnou FPutovačku. Sraz bude v 10.40 hodin u kostela sv. Jana Nepomocného na Pražmě.  Více informací na Instagramu mládeže děkanátu Frýdek-horní. 

Neděle 8. 10. 2023

Od 14.00 do 17.00 hodin zveme spolu s Českým katolickým biblickým dílem všechny farníky, především rodiny s dětmi na starou faru na společné čtení Bible. 

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.

V sobotu 14. října od 8.30 hodin zveme na starou faru na Farní deskoherní dopoledne.