Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 23. 10. do 29. 10. 2023

PONDĚLÍ 23. 10. 2023 SV. JANA KAPISTRÁNSKÉHO, KNĚZE
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za + Ladislava Muroně, za + Martu Pšenicovou a živou rodinu Panicovou
ÚTERÝ 24. 10. 2023 SV. ANTONÍNA MARIE KLARETA, BISKUPA
08:00 Bazilika minor Ke cti Panny Marie a za rodinu Boudovou, Zrckovou a Hnátkovou
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Štupákovou a Brňákovou
STŘEDA 25. 10. 2023 STŘEDA 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za Boží požehnání a ochranu pro Václava Krawieca a za jeho + manželku Janu
16:30 Kostel Staré Město Za + rodinu Zahrajovou, Zlého, Mandryšovou a duše v očistci
18:00 Bazilika minor Na poděkování za 20 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let
ČTVRTEK 26. 10. 2023 ČTVRTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za živé a + dobrodince a za duše v očistci
18:00 Bazilika minor Za + Julii Janečkovou, jejího manžela, bratra Bohumíra a syna Václava 
PÁTEK 27. 10. 2023 PÁTEK 29. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Na poděkování za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Březinovou, Galaczovou a Pavelkovou
SOBOTA 28. 10. 2023 SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ
08:00 Bazilika minor Za + rodiče Josefa a Andělu Platošovy, dceru s manželem a rodinu z obou stran
09:00 Kostel Lískovec Za Milana Pešla a za živou a + rodinu
18:00 Bazilika minor Za + Marii a Adolfa Bartkovy a + Marii a Ludvíka Maršálkovy
NEDĚLE 29. 10. 2023 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za Josefa a Kateřinu Bielčíkovy, tetu, dva bratry, za Anežku Vávrovou a za duše v očistci
08:00 Bazilika minor Za + rodiče Bočkovy
09:00 Kostel Staré Město Za živou a + rodinu Ondrušákovou
10:00 Bazilika minor Za + rodiče, prarodiče z obou stran a celou + rodinu
18:00 Bazilika minor Za + rodiče a prarodiče Antonína a Františku Mintuchovy a za dar zdraví pro celou rodinu

OHLÁŠKY 22. 10. 2023

Neděle 22. 10. 2023

Misijní neděle. Po mši svaté v 8.00 a v 10.00 hodin se u baziliky koná tradiční misijní jarmark. Bude možnost zakoupit výrobky dětí, maminek a babiček z misijního klubka, misijní kalendáře i kávu z Ugandy, kterou můžete ochutnat v rámci farního kafé před bazilikou. Výtěžek bude věnován na papežská misijní díla.

Ve 14.30 hodin v bazilice poutní mše svatá pro neslyšící ve znakové řeči.

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Srdečně zveme na Večer chval, který proběhne od 18.00 hodin ve farním kostele sv. Jana Křtitele. Večer chval připravuje schola Efrém a skupina ProPánaKrále.

Úterý 24. 10. 2023

V 9.00 hodin na staré faře setkání seniorů KLAS.

Čtvrtek 26. 10. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Pátek 27. 10. 2023

Na tento den vyhlásil papež František den postu a modliteb za ukončení války mezi Izraelem a Hamásem.

V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.

Sobota 28. 10. 2023

V 9.00 hodin zveme na poutní mši svatou do Lískovce.

Po večerní mši svaté od 19.00 hodin zveme ke společné modlitbě svatého růžence do baziliky.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.  

Od 25. října mohou věřící získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2.-8. listopadu.

V pondělí 30. října začíná na staré faře kurz trénování paměti. Stále je možnost se na kurz přihlásit, bližší informace na vývěsce.

Společenství Vstaň a choď zve v sobotu 4. listopadu na benefiční koncert Hany Fialové ve Frýdlantu nad Ostravicí. Bližší informace a odkaz na rezervaci naleznete na vývěsce.

Musica Templi, spolek pro studium duchovní hudby, Vás srdečně zve na tradiční Dušičkový koncert Naděje. Na programu jsou duchovní písně a árie v podání dvou sopranistek Miroslavy Vavrušové z Ostravy a Grażyny Wilk-Biernot z Prahy. Na varhany je doprovodí Jan Strakoš. Koncert se uskuteční v neděli 5. listopadu 2023 v 17.00 hodin v kostele sv. Jana a Pavla v Místku.

Zveme všechny mladé od 16 let na společně strávený víkend na Slovensku, v Podolínci, a to o víkendu 3.-5. listopadu. Cena víkendu je 700,- Kč. Přihlašování probíhá do neděle 29. října. Více informací a odkaz na přihlašování je vzadu na plakátku nebo na webových stránkách farnosti.

Vzadu v kostele je k rozebrání Zpravodaj rádia Proglas a prosíme o podporu rádia.