Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 3. 7. do 9. 7. 2023

PONDĚLÍ 3. 7. 2023 SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Rymlovou
ÚTERÝ 4. 7. 2023 SV. PROKOPA, OPATA
08:00 Bazilika minor Za živé a + členy rodiny Juřičných a Hejčíkovy
18:00 Bazilika minor Za + Antonína Biolka, sourozence a rodiče
STŘEDA 5. 7. 2023 SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY
08:00 Bazilika minor Za + Jana a Zdeňku Muroňovy a Josefa Štěpánka
18:00 Bazilika minor Za požehnání pro děti a vnoučata
ČTVRTEK 6. 7. 2023 SV. MARIE GORETTI, PANNY A MUČEDNICE
08:00 Bazilika minor Za nová kněžská a řeholní povolání
18:00 Bazilika minor Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
PÁTEK 7. 7. 2023 PÁTEK 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ (1. PÁTEK V MĚSÍCI)
08:00 Bazilika minor Za živé a + členy živého růžence
18:00 Bazilika minor Za duše v očistci, obrácení hříšníků, Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
SOBOTA 8. 7. 2023 SOBOTA 13. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za + rodiče z obou stran a + kněze Vincenta
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Muroňovou a Židkovou a na poděkování za 70 let života
NEDĚLE 9. 7. 2023 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za + Leopolda Vavříka a za + rodinu
08:00 Bazilika minor Za dary Ducha Svatého a za Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
09:00 Kostel Staré Město Za + Bedřicha Adámka
10:00 Bazilika minor Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:00 Bazilika minor Za rodiče Helenu a Aloise Kufovy

OHLÁŠKY 2. 7. 2023

Neděle 2. 7. 2023
V 16.00 hodin zveme do baziliky na koncert „Půlhodina s varhanami“.  Zazpívá Eva Horecká, varhanní doprovod Miroslav Maňoušek.

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Pondělí 3. 7. 2023
Po ranní mši svaté úklid farního kostela. Děkujeme za pomoc.

Čtvrtek 6. 7. 2023
Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Pátek 7. 7. 2023
První pátek v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 v bazilice, příležitost ke svátosti smíření od 7.30 a od 17.15 hodin.


Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.

V průběhu hlavních prázdnin nebudou v pracovní dny slouženy mše svaté v Lískovci a ve Starém Městě.

O prázdninách zpovídáme pouze přede mši svatou.

Páteční adorace o prázdninách nebudou, v neděli po večerní mši svaté ano.

Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách a průběhu farního dne.

Od 21. září do 9. listopadu bude ve farnosti probíhat kurz „Manželské večery“. Zájemci se mohou hlásit u Pavla Vyvijala na emailu [email protected].

Přejeme farníkům příjemné prožití dovolených a dětem hezké prázdniny.