Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 8. 5. do 14. 5. 2023

PONDĚLÍ 8. 5. 2023 PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
08:00 Farní kostel Za farnost
18:00 Bazilika minor
Za Pavla Václavka a jeho rodinu
ÚTERÝ 9. 5. 2023 ÚTERÝ 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 Bazilika minor
Za + příbuzné
18:00 Bazilika minor
Za živou a + rodinu Ďurišovou
STŘEDA 10. 5. 2023 STŘEDA 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 Bazilika minor
Za Boží požehnání a dar zdraví pro Annu Hruštincovou, syna Jana a dceru Martinu
16:30 Kostel Staré Město Za + Jarmilu a Adolfa Maršálkovy a za duše v očistci
18:00 Bazilika minor
Za + Elišku Chytilovou a za její živou rodinu
ČTVRTEK 11. 5. 2023 ČTVRTEK 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 Bazilika minor
Za + Martu a Rudolfa Hlostovy a za jejich živou a + rodinu
16:30 Kostel Lískovec Za + Marii Chamrádovou a + rodinu s prosbou za živou rodinu Hasalovou, Bartkovou a Chamrádovou
18:00 Bazilika minor
Za + Jenovéfu Kovalovou
PÁTEK 12. 5. 2023 SV. NEREA A ACHILLEA, MUČEDNÍKŮ
08:00 Bazilika minor
Za + Gertrudu Půčkovou
18:00 Bazilika minor
Za Boží požehnání a pomoc při výchově dětí
SOBOTA 13. 5. 2023 VÝROČÍ POSVĚCENÍ BAZILIKY
08:00 Bazilika minor
Za rodinu Boháčovou a uzdravení z nemoci
18:00 Bazilika minor
Za + Rudolfa Kulhánka, rodiče z obou stran a za živou rodinu
NEDĚLE 14. 5. 2023 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 Kostel Lískovec Za Marii Bartkovou a za živé a + členy rodiny
08:00 Bazilika minor
Za + Marii Stodolovou a za živou a + rodinu
09:00 Kostel Staré Město Za † Annu a Ludvíka Novákovy, † Luďka a Blanku Kličkovy, jejich rodiče a živou rodinu
10:00 Bazilika minor pro rodiny
Za + Jakuba Křižku a za živou rodinu Křižkovou
18:00 Bazilika minor
Za + Jiřího Kliše a za živou rodinu

OHLÁŠKY NEDĚLE 7. 5. 2023

Neděle 7. 5. 2023

 • Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Úterý 9. 5. 2023

 • V 9.00 hodin setkání seniorů na staré faře.

Čtvrtek 11. 5. 2023

 • Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.
 • V 19.00 hodin na staré faře setkání pastorační rady.

Pátek 12. 5. 2023

 • V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.
 • V 16.30 hodin na staré faře setkání ministrantů.

Sobota 13. 5. 2023

 • Výroční den posvěcení kostela. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice.
 • Zveme na diecézní pouť rodin na Maria Hilf. Bližší informace na vývěsce.
 • Po večerní mši svaté od 19.00 hodin zveme ke společné modlitbě svatého růžence do baziliky.

Neděle 14. 5. 2023

 • V 15.00 hodin srdečně zveme na poutní mši svatou v kapli na Pánských Nových Dvorech.
 • V 19.00 hodin srdečně zveme na koncert Jany Zubajové s kapelou, který se odehraje na farní zahradě nebo ve farním kostele (podle počasí). Jana Zubajová je výrazná zpěvačka autorka řady známých chválových písní, které můžete znát z Godzone Tour nebo z její dřívější skupiny Heartbeat. Přijíždějí v rámci turné k novému albu Fénix. Vstupné dobrovolné.

Další oznámení

 • V měsíci květnu zveme na májové pobožnosti. Od pondělí do pátku ráno a večer po mši svaté, v sobotu po ranní mši svaté.
 • Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.
 • Příští neděli proběhne sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
 • V bazilice se nachází výstava velkoformátových fotografií fotografů Člověk a Víra naší diecéze. Jedná se o jednu ze tří výstav, které putují napříč ostravsko opavskou diecézi. Tato výstava je u nás ke zhlédnutí do konce května.
 • Zápis intencí na II. pololetí roku 2023 bude zahájen v pondělí 15. května ve farní kanceláři.
 • Od 10. do 14. července připravujeme příměstský tábor s názvem „Indiánská svatozář“ pro děti od 6 do 13 let.