Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 13. 11. do 19. 11. 2023

PONDĚLÍ 13. 11. 2023 PAMÁTKA SV. ANEŽKY ČESKÉ, PANNY
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Farní kostel Za živou a + rodinu Dopitovou a Kopřivovou
ÚTERÝ 14. 11. 2023 ÚTERÝ 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za + Marii a Jaroslava Pohludkovy
18:00 Farní kostel Za živou a + rodinu Golovou
STŘEDA 15. 11. 2023 STŘEDA 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za živou a + rodinu Osinovou, děti a vnoučata a za rodinu Carbolovou
16:30 Kostel Staré Město Na úmysl dárce
18:00 Farní kostel Za + spolupracovníky Jana Buchla, Karla Kaňoka a Milana Grešáka
ČTVRTEK 16. 11. 2023 ČTVRTEK 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let a za živou a + rodinu
16:30 Kostel Lískovec Za + Antonína Nespěšného a za živou a + rodinu
18:00 Farní kostel Za + rodiče, kmotry, dobrodince a za duše v očistci
PÁTEK 17. 11. 2023 PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
08:00 Farní kostel Za dceru, rodiče z obou stran a za duše v očistci
18:00 Farní kostel Na poděkování za 50 let života syna, pomoc a Boží ochranu naší rodiny a plnost Božích milosti, za živou i zemřelou rodinu Maršálkovu
SOBOTA 18. 11. 2023 SOBOTA 32. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za živou a + rodinu Jurčovou, Skurkovou a za duše v očistci
18:00 Farní kostel Za + Marii Stodolovou a za živou rodinu
NEDĚLE 19. 11. 2023 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za Boží požehnání pro všechny zaměstnance a žáky Základní a mateřské školy v Lískovci
08:00 Farní kostel Za + Jozefa a Veroniku Jendriskových s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
09:00 Kostel Staré Město Za + rodinu Uhlářovu a Cudzikovu
10:00 Farní kostel Na poděkování za dceru Alžbětu s prosbou za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
18:00 Farní kostel Za + manžele Plišťákovy a za + Stanislavu Ambrožovou

OHLÁŠKY 12. 11. 2023

Neděle 12. 11. 2023

Po večerní mši svaté moderovaná adorace ve farním kostele.

Pondělí 13. 11. 2023

Po ranní mši svaté úklid farního kostela. Děkujeme za pomoc.

Pátek 17. 11. 2023

V 15.00 hodin adorace ve farním kostele. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.

Setkání ministrantů se nekoná.

Sobota 18. 11. 2023

V 8.30 hodin na staré faře deskoherní dopoledne.

Neděle 19. 11. 2023

Po dopoledních mších vás zveme na farní kafe.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.  

Minulou neděli proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 27.615,-Kč, v Lískovci 4.150,-Kč a ve Starém Městě 6.292,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Od pondělí 13. listopadu od 9.00 hodin bude ve farní kanceláři zahájen zápis intencí na I. pololetí roku 2024. Je ještě několik volných intencí v prosinci. Můžete si je zarezervovat online, nebo ve farní kanceláři.

Příští neděli bude sbírka na sdělovací prostředky.

24. – 26. listopadu proběhne ve Fulneku BISCUP – diecézní setkání mládeže. Pro mladé lidi ve věku 14 – 26 let je připravený bohatý duchovní program. Více informací a přihlášku najdete na www.diecezko.doo.cz. Povzbuzujeme k účasti.

Srdečně zveme všechny mladé dospělé ve věku 25 – 39 let na adventní obnovu ve dnech 8.-10.12. na Orlím hnízdě, kterou povede o. Peter Slobodník CSsR. Více informací na nástěnce. Pořádá farní evangelizační buňka č.4