Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 15. 5. do 21. 5. 2023

PONDĚLÍ 15. 5. 2023 PONDĚLÍ 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 Farní kostel za farnost
18:00 Bazilika minor Za rodinu Procházkovou
ÚTERÝ 16. 5. 2023 SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
08:00 Bazilika minor Za + rodinu Vaškovou a Ježovou
18:00 Bazilika minor Za bratra s prosbou Božího požehnání a osvobození ze spoutanosti
STŘEDA 17. 5. 2023 STŘEDA 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE
08:00 Bazilika minor Za živou rodinu a sourozence a za kmotřence
16:30 Kostel Staré Město Za + sestry Annu, Boženu a Nelu
18:00 Bazilika minor Za + Jana a Terezii Kotáskovy
ČTVRTEK 18. 5. 2023 SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
08:00 Bazilika minor Za dar víry pro Lucii Hajdučkovou, děti a manžela
16:30 Kostel Lískovec Za Aloisii a Eduarda Kolářovy a za duše v očistci
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Krawiecovou
PÁTEK 19. 5. 2023 PÁTEK 6. VELIKONOČNÍHO TÝDNE (ZAČÍNÁ DEVÍTIDENNÍ PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)
08:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Osinovou, děti a vnoučata a za rodinu Carbolovou
18:00 Bazilika minor Za zdravie a Božie požehnanie pro Štefana
SOBOTA 20. 5. 2023 PAMÁTKA SV. KLEMENTA MARIE HOFBAUERA, KNĚZE
08:00 Bazilika minor Za + Petra Hromadu
18:00 Bazilika minor Za + členy rodiny Staníkovy a Gavlasovy
NEDĚLE 21. 5. 2023 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
07:30 Kostel Lískovec Za Olgu Šilbachovou, rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
08:00 Bazilika minor Za + Anežku a Františka Kaňokovy s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou rodinu
09:00 Kostel Staré Město Za živou a + rodinu Paluzgovou, Homolovou a Veličkovou
10:00 Bazilika minor Za + Helenu Galačovou, její + rodiče, sourozence a za živou rodinu Rakovských
18:00 Bazilika minor Za Janu Křístkovou a její rodinu

OHLÁŠKY NEDĚLE 14. 5. 2023

Neděle 14. 5. 2023

 • Po večerní mši svaté moderovaná adorace v bazilice.
 • V 15.00 hodin srdečně zveme na poutní mši svatou v kapli na Pánských Nových Dvorech.
 • V 19.00 hodin srdečně zveme na koncert Jany Zubajové s kapelou, který se odehraje na farní zahradě nebo ve farním kostele (podle počasí).

Pondělí 15. 5. 2023

 • V 9.00 hodin zahájen zápis intencí na II. pololetí roku 2023.

Čtvrtek 18. 5. 2023

 • Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice.

Pátek 19. 5. 2023

 • Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.
 • V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.
 • V 16.30 hodin na staré faře setkání ministrantů.

 

Další oznámení

 • Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.
 • Minulou neděli proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 855,-Kč, v Lískovci 3.480,-Kč a ve Starém Městě 3.340,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • K 1. červenci dochází k personálním změnám. Z farnosti odchází P. Peter Kvetan a místo něj přijde P. Peter Slobodník.
 • Ve dnech 10. – 14. července proběhne na frýdecké faře farní příměstský tábor s názvem „Indiánská svatozář“ pro děti ve věku 6-13 let. Více informací o táboru a přihlašování naleznete na webu farnosti a na plakátku vzadu na nástěnce. Děti můžete přihlašovat pouze elektronicky od 14. května. Přihláška je na webu farnosti.
 • Všem maminkám přejeme k jejich svátku hojnost Božího požehnání a zdraví.