Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 9. 10. do 15. 10. 2023

PONDĚLÍ 9. 10. 2023 SV. DIONÝSIA, BISKUPA, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za + Jana Hlisnikovského a celou + rodinu
ÚTERÝ 10. 10. 2023 ÚTERÝ 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Na poděkování za dar života s vírou a za + kamaráda Josefa k nedožitým narozeninám
18:00 Bazilika minor Za + Valerii Michalčákovou a rodinu
STŘEDA 11. 10. 2023 SV. JANA XXIII., PAPEŽE
08:00 Bazilika minor Za + Petra Göttlichera a za živou a + rodinu
16:30 Kostel Staré Město Za + Martu Fryčovou a dceru
18:00 Bazilika minor Za + Aloise Ruska a za živou rodinu Ruskovou
ČTVRTEK 12. 10. 2023 SV. RADIMA, BISKUPA
08:00 Bazilika minor Na poděkování za dar zdraví pro manžele Lalíkovy
16:30 Kostel Lískovec Za + rodinu Petrášovou, Hasalovou a Křížalovou s prosbou za živou rodinu
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu
PÁTEK 13. 10. 2023 PÁTEK 27. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za + Ludmilu Cieleckou, manžela Václava a syna Jana
18:00 Bazilika minor Za + rodiče Chvostkovy s prosbou za dar zdraví a Boží požehnání pro Hanku a živou rodinu
SOBOTA 14. 10. 2023 SV. KALISTA I., PAPEŽE A MUČEDNÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za duše v očistci
18:00 Bazilika minor Za děti a vnoučata
NEDĚLE 15. 10. 2023 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za Irenu Bartkovou a za živé a + členy rodiny
08:00 Bazilika minor Za zdraví a Boží požehnání pro rodinu Jendriskovou a za duše v očistci
09:00 Kostel Staré Město Volná intence
10:00 Bazilika minor Za + Marii Biolkovou a za živou a + rodinu
18:00 Bazilika minor Za Boží požehnání pro křesťany na celém světě, zvláště na Ukrajině, v ČR a za naši farnost

OHLÁŠKY 8. 10. 2023

Neděle 8. 10. 2023

Od 14.00 do 17.00 hodin zveme spolu s Českým katolickým biblickým dílem všechny farníky, především rodiny s dětmi na starou faru na společné čtení Bible.

Po večerní mši svaté moderovaná adorace v bazilice.

Úterý 10. 10. 2023

V 9.00 hodin na staré faře setkání seniorů.

Čtvrtek 12. 10. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

V 19.00 hodin v klášteře setkání pastorační rady.

Pátek 13. 10. 2023

V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.

Setkání ministrantů se nekoná.

Sobota 14. 10. 2023

Od 8.30 hodin zveme na starou faru na Farní deskoherní dopoledne.

Srdečně zveme na 17. pouť matek do baziliky. Program od 17.00 hodin.

Po večerní mši svaté od 19.00 hodin zveme ke společné modlitbě svatého růžence do baziliky.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.

Minulou neděli proběhla sbírka na potřeby farnosti. Ve Frýdku byla vybrána částka 22.373,-Kč, v Lískovci 3.920,-Kč a ve Starém Městě 4.190,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.