Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 21. 8. do 27. 8. 2023

PONDĚLÍ 21. 8. 2023 PAMÁTKA SV. PIA X., PAPEŽE
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za rodiče Viktora a Františku Sitkovy
ÚTERÝ 22. 8. 2023 PAMÁTKA PANNY MARIE KRÁLOVNY
08:00 Bazilika minor Za + Marii a Vincence Uhlářovy, rodiče a sourozence
18:00 Bazilika minor Za + Prof. Jaroslava Hnátka a Blaženu Hnátkovou
STŘEDA 23. 8. 2023 SV. RŮŽENY Z LIMY, PANNY
08:00 Bazilika minor Za + Ladislava Muroně, za + Martu Pšenicovou a živou rodinu Panicovou
18:00 Bazilika minor Za + rodiče Valoškovy a Vranovy, za + bratra Stanislava a + sestru Ludmilu a za duše v očistci
ČTVRTEK 24. 8. 2023 SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA
08:00 Bazilika minor Za + Jana Hlisnikovského a Antonína Škutu a na poděkování a Boží požehnání pro celou rodinu
18:00 Bazilika minor Za + příbuzné
PÁTEK 25. 8. 2023 PAMÁTKA BL. METODĚJE DOMINIKA TRČKY, KNĚZE A MUČEDNÍKA
08:00 Bazilika minor Ke cti Božského Srdce Páně a za obrácení hříšníků
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Dopitovou a Kopřivovou
SOBOTA 26. 8. 2023 SV. LUDVÍKA, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za Annu Sýkorovou a její rodinu
18:00 Bazilika minor Za + rodinu Leopolda Kozla
NEDĚLE 27. 8. 2023 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za + Annu Žurovcovou a celou rodinu, za + rodiče z obou stran a za duše v očistci
08:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Oblukovou
09:00 Kostel Staré Město Za + Jindřicha Šputu, rodiče, sourozence a duše v očistci
10:00 Bazilika minor Za + rodinu Vašutovou, Rajnochovou, Urbancovou a Cebulovou
18:00 Bazilika minor Za + Witolda Ivánka a za jeho živou a + rodinu

OHLÁŠKY 20. 8. 2023

Neděle 20. 8. 2023

V 16.00 hodin zveme do baziliky na koncert „Půlhodina s varhanami“. Na varhany zahraje František Beer.

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Od 17.00 do 20.00 hodin zveme na farní zahradu na "Chvály na zahradě". Modlitby chval povede schola Efrém a skupiny z dalších křesťanských církví z Frýdku-Místku.

Čtvrtek 24. 8. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc. 

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.

V pondělí 21. srpna začíná farní tábor. Prosíme o modlitby.

Nadále je možno přihlašovat děti do výuky náboženství ve Frýdku ve školním roce 2023/24. Přihlašování probíhá pouze elektronicky. Předběžný rozvrh výuky je na vývěsce. Děti navštěvující ZŠ Lískovec a Staré Město se budou přihlašovat ve škole.

Ve dnech 15. – 17. září zveme na konferenci Otcovo srdce, která se bude konat v Lidovém domě v Místku. Na konferenci je třeba se přihlásit. Bližší informace na webových stránkách farnosti Místek. 

V neděli 17. září proběhne XVIII. Rodinná olympiáda. Bude zahájena mší svatou výjimečně v 11.00 hodin v kapli na Panských Nových Dvorech. Budeme rádi, pokud můžete darovat nějaké drobnosti, které budou využity jako odměny pro soutěžící. Můžete je přinést do farní kanceláře.

Od 21. září do 9. listopadu bude ve farnosti probíhat kurz „Manželské večery“. Zájemci se mohou nadále hlásit u Pavla Vyvijala na emailu [email protected].