Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 31. 7. do 6. 8. 2023

PONDĚLÍ 31. 7. 2023 PAMÁTKA SV. IGNÁCE Z LOYOLY, KNĚZE
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za + Stanislava Chlebka
ÚTERÝ 1. 8. 2023 PAMÁTKA SV. ALFONSA MARIE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE
08:00 Bazilika minor AID klášter
18:00 Bazilika minor Za + Rudolfu Damkovou a manžela
STŘEDA 2. 8. 2023 SV. EUSEBIA Z VERCELLI, BISKUPA
08:00 Bazilika minor Na přímluvu sv. Šarbela s prosbou o uzdravení duše i těla Terezky
18:00 Bazilika minor Za dar zdraví a víry pro pána Zápotockého
ČTVRTEK 3. 8. 2023 ČTVRTEK 17. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za nová kněžská a řeholní povolání
18:00 Bazilika minor Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
PÁTEK 4. 8. 2023 PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE,
08:00 Bazilika minor Za živé a + členy živého růžence
18:00 Bazilika minor Za + Ludmilu Cieleckou u příležitosti nedožitých 95 narozenin
SOBOTA 5. 8. 2023 POSVĚCENÍ ŘÍMSKÉ BAZILIKY PANNY MARIE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Na poděkování za 33 let manželství s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:00 Bazilika minor AID klášter
NEDĚLE 6. 8. 2023 SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
07:30 Kostel Lískovec Na poděkování za dožitá léta s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu a za sr. Petrinu Schreiberovou
08:00 Bazilika minor Za zdraví a Boží požehnání pro syna a rodinu Uhrovou
09:00 Kostel Staré Město Za + Zdeňka Zlého a rodinu Zlých, rodinu Mandryšovou, Zahrajovou a duše v očistci
10:00 Bazilika minor Za + Annu Škutovou, manžela a syna Jaroslava
18:00 Bazilika minor Za + Veroniku a Štefana Čurajovy, syna Pavla a zetě Ladislava
19:00 Bazilika minor Adorace

OHLÁŠKY 30. 7. 2023

Neděle 30. 7. 2023

V 16.00 hodin zveme do baziliky na koncert „Půlhodina s varhanami“.  Na fagot zahraje Terezie Šrámková.

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

V 19.00 hodin zveme na koncert ukrajinské skupiny Zapaska, který proběhne v rámci festiválku sv. Jan session na farní zahradě. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 3. 9. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Pátek 4. 8. 2023

  • První pátek v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 v bazilice, příležitost ke svátosti smíření od 7.30 a od 17.15 hodin.

Sobota 5. 8. 2023

  • První sobota v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. V 17.00 hodin zveme do baziliky na pobožnost a růženec, rovněž příležitost ke svátosti smíření.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.

O prázdninách zpovídáme pouze přede mši svatou.

Od pondělí 31. července do pátku 4. srpna bude kancelář farního úřadu uzavřena. Neodkladné záležitosti domlouvejte osobně po mši svaté nebo telefonicky.

Nadále je možno přihlašovat děti do výuky náboženství ve Frýdku ve školním roce 2023/24. Přihlašování probíhá pouze elektronicky. Předběžný rozvrh výuky je na vývěsce. Děti navštěvující ZŠ Lískovec a Staré Město se budou přihlašovat ve škole.

Příští neděli proběhne sbírka na potřeby farnosti.

V sobotu 19. srpna 2023 vás zveme na pouť na horu Butkov na Slovensko. Hlásit se můžete elektronicky prostřednictvím webových stránek farnosti. Program je na vývěsce a na webových stránkách farnosti.

Ve dnech 15. – 17. září zveme na konferenci Otcovo srdce, která se bude konat v Lidovém domě v Místku. Na konferenci je třeba se přihlásit. Bližší informace na webových stránkách farnosti Místek.