Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 26. 6. do 2. 7. 2023

PONDĚLÍ 26. 6. 2023 PONDĚLÍ 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Na poděkování
ÚTERÝ 27. 6. 2023 SVÁTEK PANNY MARIE, MATKY USTAVIČNÉ POMOCI
08:00 Bazilika minor Za + P. Františka Hurinu
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Žabkovou, Barboříkovou, Křístkovou a ostatní + příbuzné, přátelé a duše v očistci
STŘEDA 28. 6. 2023 BLAHOSLAVENÍ UKRAJINŠTÍ MUČEDNÍCI (MIKULÁŠ ČARNECKYJ A DRUHOVÉ)
08:00 Bazilika minor Za + Jana Rajnocha a rodiče
16:30 Kostel Staré Město volná intence
18:00 Bazilika minor Za Rostislava Golu a jeho rodinu
ČTVRTEK 29. 6. 2023 SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
08:00 Bazilika minor Za + Petra Hromadu
16:30 Kostel Lískovec Za + rodinu Petrášovou a Hasalovou s prosbou za živou rodinu
18:00 Bazilika minor Prosba o Boží ochranu hledajícím s přímluvou Panny Marie
PÁTEK 30. 6. 2023 SVATÝCH PRVOMUČEDNÍKŮ ŘÍMSKÝCH
08:00 Bazilika minor Za + Jiřinu Platošovou a její rodinu
18:00 Bazilika minor Ke cti Božského Srdce Páně a za obrácení hříšníků
SOBOTA 1. 7. 2023 SOBOTA 12. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Dopitovu a Kopřivovu
18:00 Bazilika minor AID klášter
NEDĚLE 2. 7. 2023 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za + členy rodiny Bartečkovy a za duše v očistci
08:00 Bazilika minor Za + Marii Rudinskou, manžela Josefa a za živou a + rodinu
09:00 Kostel Staré Město Za + Josefa a Marii Kuboňovy a Václava Kozla a celou rodinu
10:00 Bazilika minor Za + Antonína a Andělu a jejich syna Františka a za živou rodinu Jurošovou
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Brlohovou, s prosbou za vnitřní uzdravení v rodině.

OHLÁŠKY 25. 6. 2023

Neděle 25. 6. 2023
Farní den a zároveň farní kafé. Program: kafé po mši svaté v 8.00 hodin, od 11.30 hodin podávání oběda - guláš. Vezměte s sebou, prosíme, sklenice na nápoje. Prosíme o přinesení sladkých nebo slaných dobrot. Těšíme se na společně prožitou neděli.
Úterý 27. 6. 2023
Svátek PANNY MARIE MATKY USTAVIČNÉ POMOCI. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. Výjimečně dnes bude Novéna k MUP.
V 9.00 hodin na staré faře setkání seniorů KLAS.
Pátek 30. 6. 2023
V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.
Sobota 1. 7. 2023
První sobota v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. V 17.00 hodin zveme do baziliky na pobožnost a růženec, rovněž příležitost ke svátosti smíření.
Neděle 2. 7. 2023
V 16.00 hodin zveme do baziliky na koncert „Půlhodina s varhanami“. Zazpívá Eva Horecká, varhanní doprovod Miroslav Maňoušek.

Další oznámení

  • Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.
  • Animátoři děkanátu Frýdek horní zvou všechny mladé od 14-ti let na „Tančírnu“ ve stylu Latinské Ameriky dne 30. června od 18.00 hodin do kulturního domu ve Skalici. Bližší info na vývěsce a facebooku Děkanát Frýdek horní.
  • V sobotu 1. července srdečně zveme rodiče i děti na Prašivou na setkání s otcem biskupem. Pokud budete potřebovat zajistit dopravu, hlaste se, prosím, v kanceláři farního úřadu do 28. června.
  • Do soboty 1. července je možno přihlásit děti na pobytový tábor.
  • Do neděle 2. července můžete děti přihlašovat na farní příměstský tábor. Přihlášky na oba tábory jsou na webu farnosti.
  • Od 21. září do 9. listopadu bude ve farnosti probíhat kurz „Manželské večery“. Zájemci se mohou hlásit u Pavla Vyvijala na emailu [email protected].
  • Parkování u farního kostela v týdnu je možné na neoznačených místech. V neděli taky na volných označených místech s výjimkou označení dům č.p. 68.
  • Příští neděli proběhne sbírka na potřeby farnosti.

Milé děti, milí rodiče, letní prázdniny již klepou na dveře, a to v naší diecézi také znamená, že se blíží Setkání dětí a rodin na Prašivé, na které vás všechny srdečně zvu. To letošní proběhne v sobotu 1. července s mottem „Sdílej naději“. Začneme v 10,00 hodin v areálu Kamenité, kde prožijeme mši svatou a po ní se vydáme na Prašivou. Tam bude pro vás kolem kostela připraveno mnoho zajímavých stanovišť. Věřím, že se tam setkáme. Těším se na viděnou a žehnám do prázdninových dnů

+ biskup Martin