Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 7. 8. do 13. 8. 2023

PONDĚLÍ 7. 8. 2023 SV. SIXTA II., PAPEŽE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Golovou
ÚTERÝ 8. 8. 2023 PAMÁTKA SV. DOMINIKA, KNĚZE
08:00 Bazilika minor Za Boží požehnání a ochranu pro Václava Krawieca a za jeho + manželku Janu
18:00 Bazilika minor Za živé a + bratry, mnišky, sestry a terciáře dominikánského řádu
STŘEDA 9. 8. 2023 SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY
08:00 Bazilika minor Za Františka Hnátka a za Boží pomoc
18:00 Bazilika minor Za + Ladislava Skřižalu, sourozence a rodiče z obou stran
ČTVRTEK 10. 8. 2023 SVÁTEK SV. VAVŘINCE, MUČEDNÍKA
08:00 Bazilika minor Za dar zdraví a Boží ochranu pro dcery a jejich rodiny
18:00 Bazilika minor Na poděkování za dar života a víry s prosbou o Boží požehnání do dalších let
PÁTEK 11. 8. 2023 PAMÁTKA SV. KLÁRY, PANNY
08:00 Bazilika minor Za + Zuzanu Lalíkovou, bratra a jeho manželku
09:30 Bazilika minor Za poutníky ze Šenova
18:00 Bazilika minor Za + Viktora Žižku, manželku Marii a syna Vladimíra
SOBOTA 12. 8. 2023 SV. JANY FRANTIŠKY DE CHANTAL, ŘEHOLNICE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor AID klášter
18:00 Bazilika minor Na poděkování za 80 let života s prosbou za dar zdraví, Boží požehnání a dary Ducha Svatého do dalších let
NEDĚLE 13. 8. 2023 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších pro celou rodinu
09:30 Bazilika minor Za poutníky ze Šenova
11:00 Bazilika minor Na přímluvu sv. Šarbela s prosbou o uzdravení duše i těla Terezky
18:00 Bazilika minor Za dar života a Boží požehnání do dalších let.

OHLÁŠKY 6. 8. 2023

Neděle 6. 8. 2023

V 16.00 hodin zveme do baziliky na koncert „Půlhodina s varhanami“.  Na varhany zahraje Marta Wierzgon a zazpívá Zuzana Fišerová.

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Čtvrtek 10. 8. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Sobota 12. 8. 2023

Začíná II. velká frýdecká pouť. V 17.00 hodin růženec s pobožností. Od 17.00 hodin příležitost ke svátosti smíření.

Neděle 13. 8. 2023

II. velká frýdecká pouť. Mše svaté v 8.00, v 9.30, v 11.00 a v 18.00 hodin v bazilice. Mši svatou v 9.30 hodin bude celebrovat P. Petr Okapal ze Šenova. V Lískovci a ve Starém Městě mše svaté nebudou slouženy.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.

O prázdninách zpovídáme pouze přede mši svatou.

Nadále je možno přihlašovat děti do výuky náboženství ve Frýdku ve školním roce 2023/24. Přihlašování probíhá pouze elektronicky. Předběžný rozvrh výuky je na vývěsce. Děti navštěvující ZŠ Lískovec a Staré Město se budou přihlašovat ve škole.

Srdečně zveme od 15. srpna do 20. srpna do Sedlišť na duchovní obnovu společenství Vstaň a choď. Můžete se potkat s přednášejícími P. Lukášem Engelmannem, Kateřinou Lachmanovou, Pavlem Černuškou a Jiřím Schreiberem. V rámci obnovy se 15. srpna uskuteční v 19.30 hodin v Sedlištích koncert Pavla Helana. Bližší informace na vývěsce.

V sobotu 19. srpna 2023 vás zveme na pouť na horu Butkov na Slovensko. Hlásit se můžete elektronicky prostřednictvím webových stránek farnosti. Odjezd v 8.00 hodin, návrat ve večerních hodinách. Cena 350,-Kč. Další informace na vývěsce a na webových stránkách farnosti. Přihlásit se můžete do 9. srpna.

Ve dnech 15. – 17. září zveme na konferenci Otcovo srdce, která se bude konat v Lidovém domě v Místku. Na konferenci je třeba se přihlásit. Bližší informace na webových stránkách farnosti Místek. 

V neděli 17. září proběhne XVIII. Rodinná olympiáda. Bude zahájena mší svatou výjimečně v 11.00 hodin v kapli na Panských Nových Dvorech. Budeme rádi, pokud můžete darovat nějaké drobnosti, které budou využity jako odměny pro soutěžící. Můžete je přinést do farní kanceláře.

Od 21. září do 9. listopadu bude ve farnosti probíhat kurz „Manželské večery“. Zájemci se mohou nadále hlásit u Pavla Vyvijala na emailu [email protected].