Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 5. 6. do 11. 6. 2023

PONDĚLÍ 5. 6. 2023 PAMÁTKA SV. BONIFÁCE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za + rodiče Stuchlíkovy
ÚTERÝ 6. 6. 2023 SV. NORBERTA, BISKUPA
08:00 Bazilika minor Za + Ludmilu a Karla Mondříkovy a jejich živou a + rodinu
18:00 Bazilika minor Za Janu Křístkovou a její rodinu
STŘEDA 7. 6. 2023 STŘEDA 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za + manželku, syna, dcera, za celou + rodinu s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
16:30 Kostel Staré Město Za † Andělu, Adolfa a Bohuslava Hučkovy
18:00 Bazilika minor Na poděkování za Boží pomoc a ochranu Panny Marie
ČTVRTEK 8. 6. 2023 SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
08:00 Bazilika minor Za živé a + kněze frýdecké baziliky
16:30 Kostel Lískovec Za + Helenu Dostálovou a rodinu, za + Annu Menzelovou a rodinu, za + Vlaďku Chovančíkovou a rodinu
18:00 Bazilika minor Za + Emila Hlásného, rodiče Moravčíkovy, bratra Josefa a za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu
PÁTEK 9. 6. 2023 SV. EFRÉMA SYRSKÉHO, JÁHNA A UČITELE CÍRKVE
08:00 Bazilika minor Za + Herminu Odrobiňákovou
18:00 Bazilika minor Za + Marii a Josefa Hrtúsovy a za živou a + rodinu
SOBOTA 10. 6. 2023 SOBOTA 9. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Kosourovou, Rolinkovou a Vrbovou
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Ambrožovou
NEDĚLE 11. 6. 2023 10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za + rodinu Hrbáčkovou s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
08:00 Bazilika minor Za + sr. Karolu Biolkovou, za + Marii Biolkovou a za živou a + rodinu
09:00 Kostel Staré Město Za † Matyldu Sysalovou, manžela, vnuka Marka a duše v očistci
10:00 Bazilika minor Za + Lubomíra Duška a rodiče
18:00 Bazilika minor Za + Jiřinku Novákovou a za živou a + rodinu

Ohlášky 4. 6. 2023

Neděle 4. 6. 2023
Po večerní mši svaté adorace v bazilice.
Středa 7. 6. 2023
Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.
Čtvrtek 8. 6. 2023
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. Po večerní mši svaté za příznivého počasí průvod kolem baziliky. Prosíme, aby si děti připravily květiny.
Pátek 9. 6. 2023
V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.
V 16.30 hodin na staré faře setkání ministrantů.
Sobota 10. 6. 2023
Po večerní mši svaté od 19.00 hodin zveme ke společné modlitbě svatého růžence do baziliky.

Další oznámení

  • Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.
  • Minulou neděli proběhla sbírka na Diecézní charitu. Byla vybrána a odeslána částka 27.540,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
  • Základní umělecká škola duchovní hudby zve na přijímací talentové zkoušky ve dnech 12. a 13. června. Bližší informace na webových stránkách školy.
  • Ve dnech 10. – 14. července proběhne na frýdecké faře farní příměstský tábor s názvem „Indiánská svatozář“ pro děti ve věku 6-13 let. Více informací o táboru a přihlašování naleznete na webu farnosti a na plakátku vzadu na nástěnce. Děti můžete přihlašovat pouze elektronicky na webu farnosti.
  • Kalí méra, rodiče a děti, to znamená v řečtině ,,dobrý den". Mladí zvou všechny děti od 9 do 16 let na pobytový tábor s názvem Vespolis. Tábor se bude konat v termínu 21. - 27. 8. v Diecézním středisku pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Cena tábora činí 2.700,-Kč a pro druhé a další dítě z rodiny 2.400,-Kč. Pro více informací a přihlašování naleznete na stránkách farnosti. Těšíme se na vás! 
  • 1. června byl spuštěn nový web farnosti Frýdek. Nové stránky nabízejí mimo jiné registraci ke čtení nebo je možno si rezervovat úmysl mše svaté.
  • Upřímné Pán Bůh zaplať všem organizátorům i dobrovolníkům za přípravu a průběh Noci kostelů. Baziliku navštívilo 1.260, farní kostel 880, kostel sv. Jošta 250, kostel sv. Josefa dělníka ve Starém Městě 67 a kostel sv. Šimona a Judy v Lískovci 107 návštěvníků.
  • Od 9. do 11. června bude v Ostravě probíhat další ročník mezinárodního křesťanského festivalu současné hudby Slezská lilie. Na podiu před katedrálou vystoupí například Bára Basiková, Ondřej Ruml, nebo zde zazní unikátní Missa brevis. Součástí festivalu je i duchovní obnova s indickým knězem Jamesem Manjackalem, která nabídne mše svaté, svátost smíření, adorace a modlitby chval. Na první dva dny duchovní obnovy v Ostravar Aréně je potřeba se přihlásit. Třetí den v Ostravě-Kunčičkách je volně přístupný. Přihlásit se lze na webových stránkách www.otecjames.cz.