Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 6. 11. do 12. 11. 2023

PONDĚLÍ 6. 11. 2023 BL. ŠPANĚLŠTÍ MUČEDNÍCI CSSR
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Farní kostel Za + Jana Křistka, manželku, rodiče, sourozence a švagra
ÚTERÝ 7. 11. 2023 ÚTERÝ 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za živou a + rodinu Krawiecovou
18:00 Farní kostel Za živou a + rodinu Lamlovou
STŘEDA 8. 11. 2023 STŘEDA 31. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za dar zdraví a víry pro děti a vnuky a za ochranu Panny Marie
16:30 Kostel Staré Město Na přímluvu Panny Marie za ukončení válek ve světě
18:00 Farní kostel Za + Marii Jelínkovou, manžela a sourozence s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
ČTVRTEK 9. 11. 2023 SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY
08:00 Farní kostel Za nenarozené děti a Boží požehnání pro rodiny
16:30 Kostel Lískovec Za + rodinu Petrášovou a Hasalovou s prosbou za živou rodinu
18:00 Farní kostel Za živou a + rodinu Staniovskou
PÁTEK 10. 11. 2023 PAMÁTKA SV. LVA VELIKÉHO, PAPEŽE A UČITELE CÍRKVE
08:00 Farní kostel Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marie za obdržené milosti
18:00 Farní kostel Za živé a + členy rodiny Haincovy a Krupovy
SOBOTA 11. 11. 2023 PAMÁTKA SV. MARTINA TOURSKÉHO, BISKUPA
08:00 Farní kostel Za živou a + rodinu
18:00 Farní kostel Za + manžela Miroslava Pustku a + rodinu Pustkovou
NEDĚLE 12. 11. 2023 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za + Miroslava Žurovce s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
08:00 Farní kostel Za Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele
09:00 Kostel Staré Město Za + Oldřicha a Bohumilu Vrublovy
10:00 Farní kostel Za farníky na Panských Nových Dvorech
18:00 Farní kostel Za + Františka Mojžíška, Elišku Mojžíškovou, Emilii Vaňkovou a Miloslava Tomana

OHLÁŠKY 5. 11. 2023

Neděle 5. 11. 2023

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Pondělí 6. 11. 2023

Od pondělí 6. listopadu budou mše svaté slouženy ve farním kostele. V týdnu v 8.00 a v 18.00 hodin, v neděli v 8.00, v 10.00 a v 18.00 hodin.

Po ranní mši svaté úklid farního kostela. Děkujeme za pomoc.

Úterý 7. 11. 2023

V 9.00 hodin na staré faře setkání seniorů.

Středa 8. 11. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Čtvrtek 9. 11. 2023

Přímluvná modlitba ve skupince 2-3 přímluvců, po večerní mši svaté ve farním kostele.

Pátek 10. 11. 2023

V 15.00 hodin adorace ve farním kostele. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.

V 16.00 hodin na staré faře setkání ministrantů.

Sobota 11. 11. 2023

Po večerní mši svaté od 19.00 hodin zveme ke společné modlitbě svatého růžence do farního kostela.

Neděle 12. 11. 2023

Den podpory a modliteb za nová redemptoristická misionářská povolání. 

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.  

Od pondělí 13. listopadu od 9.00 hodin bude ve farní kanceláři zahájen zápis intencí na I. pololetí roku 2024.

V sobotu 18. listopadu zveme v 8.30 hodin na starou faru na další deskoherní dopoledne.

Před 14ti dny v naší farnosti proběhl již tradiční misijní jarmark, na kterém byla letos vybrána rekordní částka 78 876,- Kč (z toho 25 905,- za kalendáře a 52 971,- za kávu a výrobky). Výtěžek bude zaslán na účet Papežského misijního díla dětí, které v mnoha chudých oblastech světa podporuje vzdělávání, asistenci rodinám, katechetickou a komunitní pomoc, zdravotnickou péči i děti, které trpí podvýživou, nemocemi či jsou sirotky. Více informací o konkrétních projektech naleznete na www.missio.cz. Misijní klubíčko ze srdce děkuje všem dárcům i všem, kteří jakkoliv přispěli ke slavení a průběhu misijní neděle.