Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 29. 5. do 4. 6. 2023

PONDĚLÍ 29. 5. 2023 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za + rodiče Františka a Marii Hrtúsovy a rodiče z obou stran
ÚTERÝ 30. 5. 2023 SV. ZDISLAVY
08:00 Bazilika minor Za + Františka Herota a rodiče
18:00 Bazilika minor Za + Adolfa a Annu Kotáskovy
STŘEDA 31. 5. 2023 SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za + Dalibora Frňku a za živou rodinu
16:30 Kostel Staré Město ( volná intence )
18:00 Bazilika minor Za + Josefa Tesarčíka, rodiče a sestru
ČTVRTEK 1. 6. 2023 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
08:00 Bazilika minor Za + Jozefa Kellenbergera
16:30 Kostel Lískovec Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté
18:00 Bazilika minor Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
PÁTEK 2. 6. 2023 SV. MARCELINA A PETRA, MUČEDNÍKŮ
08:00 Bazilika minor Za živé a + členy živého růžence
18:00 Bazilika minor Noc kostelů - mše svatá nebude sloužena
SOBOTA 3. 6. 2023 PAMÁTKA SV. KARLA LWANGY A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
08:00 Bazilika minor Za duše v očistci, obrácení hříšníků, požehnání a pomoc při výchově dětí
12:00 Farní kostel Obnova manželského slibu (5o. výročí)
18:00 Bazilika minor AID klášter
NEDĚLE 4. 6. 2023 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
07:30 Kostel Lískovec Za + Karla a Drahomíru Šebestovy, rodiče, sourozence, za živou rodinu a za duše v očistci 
08:00 Bazilika minor Za + Václava Kotáska
09:00 Kostel Staré Město Za živou a + rodinu Májovou, Golovou a Gřundělovou a duše v očistci
10:00 Bazilika minor Za děti, které přistupují k prvnímu sv. přijímání a jejich rodiny
18:00 Bazilika minor Za společenství Cursillo

OHLÁŠKY NEDĚLE 28. 5. 2023

Neděle 28. 5. 2023

 • V 15.00 hodin zveme na zahradu u farního kostela na vaječinu. Přineste si s sebou vajíčka a špek.
 • V 19.00 hodin zveme na koncert slovenské kapely Longital, který se uskuteční na farní zahradě, nebo na balkoně farního kostela (podle počasí).
 • Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Středa 31. 5. 2023

 • Slavnost Navštívení Panny Marie, mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. V 18.00 hodin bude mši svatou za budoucnost synodálního procesu sloužit apoštolský administrátor Mons. Martin David.
 • V 16.00 hodin ve Starém Městě adorace a v 16.30 hodin mše svatá.

Čtvrtek 1. 6. 2023

 • Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.
 • V 16.00 hodin v Lískovci adorace a v 16.30 hodin mše svatá.

Pátek 2. 6. 2023

 • První pátek v měsíci. Mše svatá v 8.00 hodin v bazilice. Příležitost ke svátosti smíření od 7.30 hodin.
 • Od 18.00 hodin Noc kostelů. Ve farnosti Frýdek bude otevřen farní kostel sv. Jana Křtitele, bazilika Navštívení Panny Marie, kostel sv. Jošta, kostel sv. Josefa, dělníka ve Starém Městě a kostel sv. Šimona a Judy v Lískovci. Mše svatá v 18.00 hodin nebude sloužena. Rovněž nebude v tento den celodenní adorace.

  Sobota 3. 6. 2023

 • První sobota v měsíci. Mše svaté v 8.00 a v 18.00 hodin v bazilice. V 17.00 hodin zveme do baziliky na pobožnost a růženec, rovněž příležitost ke svátosti smíření.

Neděle 4. 6. 2023

 • Příští neděli zveme na mši svatou v 10.00 hodin, při které přistoupí děti k prvnímu svatému příjímání.

 

Další oznámení

 • Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.
 • Příští neděli proběhne sbírka na potřeby farnosti.
 • Základní umělecká škola duchovní hudby zve na přijímací talentové zkoušky ve dnech 12. a 13. června. Bližší informace na webových stránkách školy.
 • Ve dnech 10. – 14. července proběhne na frýdecké faře farní příměstský tábor s názvem „Indiánská svatozář“ pro děti ve věku 6-13 let. Více informací o táboru a přihlašování naleznete na webu farnosti a na plakátku vzadu na nástěnce. Děti můžete přihlašovat pouze elektronicky na webu farnosti.