Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 24. 7. do 30. 7. 2023

PONDĚLÍ 24. 7. 2023 SV. ŠARBELA MACHLÚFA, KNĚZE
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za dar zdraví a Boží ochranu pro sestru a jejího syna a za + Ignáce
ÚTERÝ 25. 7. 2023 SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA
08:00 Bazilika minor Za + Ladislava Muroně, za + Martu Pšenicovou a živou rodinu Panicovou
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Borisovou
STŘEDA 26. 7. 2023 PAMÁTKA SV. JÁCHYMA A ANNY, RODIČŮ PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za + P. Antonína Bernáčka a za + členy jeho rodiny
18:00 Bazilika minor Za + Antonína Vozňáka, vnučku a rodiče z obou stran
ČTVRTEK 27. 7. 2023 PAMÁTKA SV. GORAZDA A DRUHŮ
08:00 Bazilika minor Na poděkování za 10 let manželství a dar rodičovství s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:00 Bazilika minor Za živé a + členy rodiny Revendovy, Vicherkovy a Haincovy
PÁTEK 28. 7. 2023 PÁTEK 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za + Alexandra Kroščena
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Körbelovou
SOBOTA 29. 7. 2023 PAMÁTKA SV. MARTY
08:00 Bazilika minor Ke cti Panny Marie s prosbou o dar živé víry pro rodinu
18:00 Bazilika minor Na přímluvu sv. Šarbela s prosbou o narození zdravých vnoučat
NEDĚLE 30. 7. 2023 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
07:30 Kostel Lískovec Za Josefa Straku s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
08:00 Bazilika minor Za + rodiče a příbuzné a za živou rodinu
09:00 Kostel Staré Město Volná intence
10:00 Bazilika minor Za Edmunda Jedličku a za živou rodinu
18:00 Bazilika minor Za + Miroslavu Míčkovou a její rodiče

OHLÁŠKY 23. 7. 2023

Neděle 23. 7. 2023

V 16.00 hodin zveme do baziliky na koncert „Půlhodina s varhanami“.  Na housle zahraje Veronika Mičková.

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Čtvrtek 27. 7. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje. Bližší informace na vývěsce. Zároveň Charita FM a skauti sbírají staré a nové svíčky pro Ukrajinu. Informace na vývěsce.

O prázdninách zpovídáme pouze přede mši svatou.

Od pondělí 24. července do pátku 4. srpna bude kancelář farního úřadu uzavřena. Neodkladné záležitosti domlouvejte osobně po mši svaté nebo telefonicky.

Od této neděle je možno přihlašovat děti do výuky náboženství ve Frýdku ve školním roce 2023/24. Přihlašování probíhá pouze elektronicky. Předběžný rozvrh výuky je na vývěsce. Děti navštěvující ZŠ Lískovec a Staré Město se budou přihlašovat ve škole.

Všem prarodičům a seniorům přejeme hojnost Božího požehnání a zdraví.