Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 4. 9. do 10. 9. 2023

PONDĚLÍ 4. 9. 2023 PONDĚLÍ 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Golovou
ÚTERÝ 5. 9. 2023 PŘIPOMÍNKA SV. TEREZIE Z KALKATY
08:00 Bazilika minor Za zdraví a Boží požehnání pro Rada
18:00 Bazilika minor Za živou a + rodinu Firlovou
STŘEDA 6. 9. 2023 STŘEDA 22. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za rodinu Sobkovou a za duše v očistci
16:30 Kostel Staré Město Volná intence
18:00 Bazilika minor Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
ČTVRTEK 7. 9. 2023 SV. MELICHARA GRODECKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA
08:00 Bazilika minor Za nová kněžská a řeholní povolání
16:30 Kostel Lískovec Za živé a + členy svatého růžence a za všechny přítomné na této mši svaté
18:00 Bazilika minor Za + rodiče Ludmilu a Františka a příbuzné z obou stran
PÁTEK 8. 9. 2023 SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Za + Františka Černého
18:00 Bazilika minor Na poděkování za syna Rostislava a bratra Leva s prosbou o další Boží požehnání
SOBOTA 9. 9. 2023 SV. PETRA KLAVERA, KNĚZE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Bazilika minor Na poděkovaní za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu a za + z rodiny
18:00 Bazilika minor Za + maminku Martu Šebestovou
NEDĚLE 10. 9. 2023 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08:00 Bazilika minor Za + Marii a Ludvíka Tóthovy, za + švagra Františka a za + Marii Stodolovou
09:30 Bazilika minor Za poutníky z Místku
11:00 Bazilika minor Za dar zdraví, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a za děti a vnoučata
18:00 Bazilika minor Za + Emila Mazocha, manželku a dceru a za živou rodinu

OHLÁŠKY 3. 9. 2023

Neděle 3. 9. 2023

Po večerní mši svaté adorace v bazilice.

Pondělí 4. 9. 2023

V 18.00 hodin na staré faře bude zahájen 3. cyklus příprav na svátost manželství.

Středa 6. 9. 2023

V 16.30 hodin mše svatá ve Starém Městě.

Čtvrtek 7. 9. 2023

Po ranní mši svaté úklid baziliky. Děkujeme za pomoc.

V 16.30 hodin mše svatá v Lískovci.

Pátek 8. 9. 2023

V 15.00 hodin adorace v bazilice. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.

V 16.00 hodin na staré faře setkání ministrantů.

Sobota 9. 9. 2023

Začíná III. velká frýdecká pouť. V 17.00 hodin růženec s pobožností. Od 17.00 hodin příležitost ke svátosti smíření.

Neděle 10. 9. 2023

III. velká frýdecká pouť. Mše svaté v 8.00, v 9.30, v 11.00 a v 18.00 hodin v bazilice. Mši svatou v 9.30 hodin bude celebrovat P. Daniel Vícha, místecký děkan. V Lískovci a ve Starém Městě mše svaté nebudou slouženy.

Od 13.30 do 17.00 hodin Dny evropského dědictví. Zpřístupněn bude kostel sv. Jana Křtitele, věž farního kostela a bazilika. V 15.00 hodin ve farním kostele koncert pěveckého sboru Catena musica. Vstup volný.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.

Nadále je možno přihlašovat děti do výuky náboženství ve Frýdku ve školním roce 2023/24. Přihlašování probíhá pouze elektronicky. Výuka náboženství bude zahájena v týdnu od 11. září.

Ve dnech 15. – 17. září zveme na konferenci Otcovo srdce, která se bude konat v Lidovém domě v Místku. Na konferenci je třeba se přihlásit. Bližší informace na webových stránkách farnosti Místek. 

V sobotu 16. září v 15.00 hodin zveme na poutní mši svatou do kaple v Hájku.

V neděli 17. září proběhne XVIII. Rodinná olympiáda. Budeme rádi, pokud můžete darovat nějaké drobnosti, které budou využity jako odměny pro soutěžící. Můžete je přinést do farní kanceláře.