Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FARNOST FRÝDEK
od 20. 11. do 26. 11. 2023

PONDĚLÍ 20. 11. 2023 PONDĚLÍ 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za farníky
18:00 Farní kostel Za živé a + členy rodiny Vaškovy, Šebestovy a Světlíkovy
ÚTERÝ 21. 11. 2023 PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
08:00 Farní kostel Za obrácení hříšníků
18:00 Farní kostel Za + syna Dalibora a manžela Bedřicha
STŘEDA 22. 11. 2023 PAMÁTKA SV. CECÍLIE, PANNY A MUČEDNICE
08:00 Farní kostel Za kněze naší farnosti s prosbou o hojnost Božího požehnání pro jejich službu
16:30 Kostel Staré Město Za + Gertrudu a Eduarda Mamulovy
18:00 Farní kostel Za dar zdraví
ČTVRTEK 23. 11. 2023 ČTVRTEK 33. TÝDNE V MEZIDOBÍ
08:00 Farní kostel Za + rodiče Šulekovy
16:30 Kostel Lískovec Za Petra Pinkavu, rodiče, za + z rodiny a za duše v očistci
18:00 Farní kostel Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
PÁTEK 24. 11. 2023 PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DŨNG LẠCA, KNĚZE, A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
08:00 Farní kostel Za + Ladislava Muroně, za + Martu Pšenicovou a živou rodinu Panicovou
18:00 Farní kostel Za + sestry Ivu a Elišku Bílkovy a za + Ivu Kovářovou
SOBOTA 25. 11. 2023 SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ OLTÁŘE FARNÍ KOSTEL
08:00 Farní kostel Za + Katarínu Petrovou a za živou rodinu
18:00 Farní kostel Za + Marii Žižkovou, manžela a syna Vladimíra
NEDĚLE 26. 11. 2023 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:30 Kostel Lískovec Za Martu a Valentina Zamazalovy, rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu a za duše v očistci
08:00 Farní kostel Za + Helenu a Petra Dibonovy
09:00 Kostel Staré Město Za + Miroslavu a Františka Kusovy a rodiče z obou stran
10:00 Farní kostel Na poděkování za životní jubilea pro manžele Kulhánkovy
18:00 Farní kostel Za + Pavlínu Čiříkovou, manžela a za živou a + rodinu Bartečkovou, Macečkovou a Stýskalovou

OHLÁŠKY 19. 11. 2023

Neděle 19. 11. 2023

Po mši svaté v v 8.00 a v 10.00 hodin zveme na farní kafe. V rámci farního kafe po mši svaté v 10.00 hodin si bude možno vypůjčit dobré knihy pro děti i dospělé.
Po večerní mši svaté adorace ve farním kostele.

Pondělí 20. 11. 2023

Po ranní mši svaté úklid farního kostela. Děkujeme za pomoc.

Pátek 24. 11. 2023

V 15.00 hodin adorace ve farním kostele. Zapisovat se na adorační službu je možno vzadu v kostele.
V 16.30 hodin na staré faře setkání ministrantů.

Sobota 25. 11. 2023

Při ranní mši svaté budeme slavit 7. výročí posvěcení oltáře ve farním kostele.
Po večerní mši svaté od 19.00 hodin zveme ke společné modlitbě svatého růžence do farního kostela.

Další oznámení

Materiální a potravinová sbírka pro Ukrajinu, pořádaná Diecézní charitou, stále pokračuje.  

Od 19. do 25. listopadu 2023 probíhá Týden modliteb za mládež. Zveme ke společné i osobní modlitbě za mladé lidi. Vzadu v kostele je vytištěná modlitba, kterou si můžete vzít a modlit se ji.

Musica Templi vás srdečně zve v neděli 26. listopadu v 17.00 hodin do kostela svatého Jana a Pavla v Místku na koncert Varhany pro 4 ruce a 4 nohy. Dva vynikající varhaníky nejen uslyšíte, ale také uvidíte jejich součinnost na plátně dole v kostele, kam se bude obraz přenášet přímo z kůru.

Ve čtvrtek 30. listopadu v 18.30 hodin zveme na starou faru na přednášku P. Marka Kozáka na téma „Jan Křtitel, předchůdce Páně“.

Srdečně zveme všechny mladé dospělé ve věku 25 – 39 let na adventní obnovu ve dnech 8.-10.12. na Orlím hnízdě, kterou povede o. Peter Slobodník CSsR. Více informací na nástěnce. Pořádá farní evangelizační buňka č.4